prof. Jean-Pierre Bernard

foto główne prof. jean-pierre bernard
Profesor Jean Pierre Bernard, Prodziekan School of Dental Medicine na Uniwersytecie w Genewie, Privat Docent Uniwersytetu w Genewie, Akademicki Dental Advisor Studiów Uniwersytetu Genewskiego. Profesor i przewodniczący Oddziału Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo - Twarzowej oraz Radiologii Stomatologicznej Uniwersytetu Genewskiego. Jest uznanym liderem w dziedzinie implantologii, pionierem „jednoetapowej” metody chirurgicznej, twórcą prostej implantologii, dostępnej dla wszystkich specjalistów praktykujących w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Posiada dyplom lekarza i specjalizację ze stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej uzyskane w Paryżu. Aktywny Członek Międzynarodowego Zespołu ds. Implantologii (ITI), od ponad 22 lat. Stworzył Program stypendialny ITI na Uniwersytecie w Genewie jako  wspólne przedsięwzięcie Departamentu Protetyki Stomatologicznej i Zakładu Stomatologii oraz Chirurgii Stomatologicznej. Założyciel POSEIDO – prestiżowej międzynarodowej naukowej sieci, której głównym celem jest promowanie międzynarodowej współpracy naukowej, wymianie doświadczeń oraz wyznaczanie kierunków rozwoju i stanowienia nowych standardów.


Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.