11 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/ICOI Europe 4-6 czerwca 2020 Poznań

foto główne 11 międzynarodowy kongres psi/icoi/icoi europe   4-6 czerwca 2020 poznań
Międzynarodowy weekend
Curriculum Implantologii PSI/ICOI
Międzynarodowe Egzaminy Umiejętności
Fellowship/Diplomate
Warsztaty, Strefa Wystawców, Great Party
Wykładowcy:
Main Podium: Andreas Barbetseas, Ady Palti,
Alain Simonpieri, Konstantinos Valavanis,
Frank Zastrow
PSI Podium: Marzena Dominiak, Mariusz Duda,
Arkadiusz Krężlik, Andrzej Szwarczyński

czytaj więcej na: www.kongrespsi.pl

Wczesna rejestracja do 20 marca 2020
Udział w kongresie - 1700zł
członkowie PSI/ICOI - 1500zł
członkowie PTE, Duda Clinic College of Dental Medicine - 1600zł
STUDENCI - 850zł
Po 21 marca 2020
Udział w kongresie - 1900zł
członkowie PSI/ICOI - 1700zł
członkowie PTS, College od Dental Medicine - 1800zł
STUDENCI - 950zł
GALA- 300zł
WARSZTATY - cenny wkrótce
OPŁATY DODATKOWE:
Ceny zawierają podatek VAT

ORGANIZATOR Biuro PSI, Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a
lp.ioci@isp, 32 203 27 85
Rejestracja i szczegółowe informacje
www.kongrespsi.pl www.psi-icoi.pl www.icoi.org

 

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.