prof. dr hab. Marzena Dominiak


foto glwne prof. dr hab. marzena dominiak
Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2012-2016 Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTS, a w kadencji 2016-2200 - Vice-Prezes. Członek rady naukowej PTSL. Od 2014 Specjalista Wojewódzki na terenie Dolnego Śląska w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.
Autorka ponad 200 pełnotekstowych publikacji, rozdziałów w książkach i/lub streszczeń opublikowanych w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.
Wysoce specjalistyczną wiedzę z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii zdobywała w renomowanych ośrodkach Polski, Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch.
Wygłosiła ponad 350 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Duo-med. We Wrocławiu. Została ona nagrodzona tytułem “Najlepsi w Polsce”, “Dobre wnętrza”, a w 2014 roku jako właścicielka kliniki uzyskała prestiżowy tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet.

Pozostali wykładowcy