dr Paweł Kłosiński Master in Oral Implantology


foto glwne dr paweł kłosiński master in oral implantology
Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończył międzynarodowe studia podyplomowe na Uniwersytecie San Jorge w Hiszpanii, uzyskując tytuł Master in
Implantology. Aktywny członek towarzystw naukowych: PSI, ICOI, DGOI. Autor publikacji w prasie specjalistycznej oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Prelegent oraz
kierownik szkoleniowy kursów z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej. Wykładowca w ramach Curriculum Implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.


 
 
 
 

Pozostali wykładowcy