dr Paweł Kłosiński


foto glwne dr paweł kłosiński
Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz praktyk ze szczególnym doświadczeniem w zakresie protetyki klasycznej, implantologii i implantoprotetyki. Stały uczestnik konferencji, szkoleń krajowych i zagranicznych.
Członek PSI - Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI - International Congress of Oral Implantologists, DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie, ADA- American Dentistry Assosciation.
Autor oraz współautor publikacji naukowych w uznanych czasopismach stomatologicznych.
Wykładowca w ramach kursów i sympozjów dla lekarzy z zakresu protetyki stomatologicznej.

Pozostali wykładowcy