dr n. med. Marta Cieślik - Wegemund


foto glwne dr n. med. marta cieślik - wegemund
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2006 roku jest pracownikiem ŚUM na stanowisku asystenta w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Zabrzu. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. W 2019 roku obroniła pracę doktorską pt.: "Ocena kliniczna pokrycia mnogich recesji dziąsłowych z zastosowaniem techniki tunelowej." Publikuje prace w czasopismach polskich i zagranicznych oraz bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.  Głównymi obszarami jej zainteresowań są: leczenie chirurgiczne nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych, chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia, leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, leczenie interdyscyplinarne.

Pozostali wykładowcy