dr Krzysztof Pluta


foto glwne dr krzysztof pluta
Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, autor i współautor publikacji naukowych w czasopismach branżowych z zakresu protetyki i implantoprotetyki. Uczestnik kursów i konferencji naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą, członek PSI - Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI - International Congress of Oral Implantologists.

Pozostali wykładowcy