dr Jakub Munk, Master in Oral Implantology


foto glwne dr jakub munk, master in oral implantology
Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2008 roku jest pracownikiem ŚUM na stanowisku Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Leczenia Dysfunkcji Narządu Żucia w Zabrzu ŚUM. W 2004 roku odbył miesięczny staż na Katedrze Chirurgii Twarzowej w Monachium pod okiem prof. Horch’a gdzie zaczął swoją przygodę z Chirurgią Stomatologiczną. Publikuje prace w czasopismach stomatologicznych polskich i zagranicznych oraz bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca w ramach kursów z zakresu okluzji, implantoprotetyki. Wieloletni członek  PTDNŻ, członek PSI oraz członek  Athenea  Institute. Głównymi obszarami jego zainteresowań są: zaawansowana diagnostyka pacjentów, rehabilitacja narządu żucia, leczenie dysfunkcji i parafunkcji oraz zaawansowane odbudowy implantoprotetyczne i protetyczne. Prywatnie podróżnik i ratownik GOPR. Windsurfer, nurek i żeglarz.

Pozostali wykładowcy