dr hab. n. med. Rafał Wiench


foto glwne dr hab. n. med. rafał wiench

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 1999 r. obronił pracę doktorską z dziedziny periodontologii pt':"Badanie wybranych cytokin w stanach zapalnych dziąseł i przyzębia".
W 2005 r. uzyskał specjalizację z zakresu periodontologii.
Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej w Zabrzu, Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Bytomiu. Oddelegowany również do prowadzenia zajęć ze studentami z zakresu farmakologii klasycznej i klinicznej.
Jest autorem licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz współautorem kilku podręczników.
Należy do Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i Polskiegoo Towarzystwa Stomatologii Laserowej.
Głównymi obszarami jego zainteresowań są: niechirurgiczne i chirurgiczne leczenie chorób przyzębia, choroby błon śluzowych, laseroterapia w periodontologii i farmakolokologia kliniczna.
 
 

Pozostali wykładowcy