Umiejętności


 • Fellowship
 • Diplomate
 • Master of Implantology

Fellowship


WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW FELLOWSHIP 
 • 2 lata doświadczenia w implantologii
 • 4 lata po ukończeniu studiów
 • 2 lata członkostwa w PSI/ICOI
 • wykaz przynajmniej 50 wszczepionych implantów lub 20 przypadków, w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi
 • dokładna dokumentacja fotograficzna 10 z nich
 • prezentacja w programie powerpoint, keynote, pdf (max. 10 zdjęć dokumentujących 1 przypadek)  

  Lekarze obowiązkowo powinni dostarczyć skany wszystkich certyfikatów z kursów, kongresów, szkoleń o tematyce implantologicznej do biura PSI, przed egzaminami wraz z wypełnioną aplikacją Fellowship.   
   
WYMAGANIA DLA UTRZYMANIA UMIEJĘTNOŚCI FELLOWSHIP
 • weryfikacja po okresie 5 letnim
 • stałe członkostwo przez 5 lat
 • 75 godzin odbytych szkoleń (pasywnie) w zakresie implantologii
 • 4:1 przy wykładach z afiliacji PSI/ICOI
 • 2:1 przy pozostałych wykładach
 • 1 kongres w Polsce PSI/ICOI na 3 lata
 • 1 kongres za granicą PSI/ICOI lub 1 potkanie Expert Programu w Polsce na 3 lata
Szczegółowych informacji udziela Biuro PSI 

Diplomate


WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STOPIEŃ DIPLOMATE
 • 6 lat po ukończeniu studiów 
 • 4 lata doświadczenia w implantologii
 • 2 lata członkostwa w PSI/ICOI
 • wykaz przynajmniej 200 wszczepionych implantów lub 70 przypadków, w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi
 • dokładna dokumentacja fotograficzna 10 z nich, 
 • prezentacja w programie powerpoint, keynote, pdf (max. 10 zdjęć dokumentujących 1 przypadek)  
   
WYMAGANIA DLA UTRZYMANIA UMIEJĘTNOŚCI DIPLOMATE
 • weryfikacja po okresie 5 -letnim
 • stałe członkostwo przez 5 lat
 • 150 godzin odbytych szkoleń (pasywnie) w zakresie implantologii
 • 4:1 przy wykładach z afiliacji PSI/ICOI (aktywnie)
 • 2:1 przy pozostałych wykładach
 • 1 kongres PSI/ICOI w Polsce na 3 lata
 • 1 kongres za granicą PSI/ICOI lub 1 moduł  Expert Programu PSI raz na 3 lata  
Szczegółowych informacji udziela Biuro PSI 

Master of Implantology


Na początku lipca 2020 roku miała miejsce wizyta organizatorów cyklów szkoleniowych Master of Implantology i Master of  Orthodontics Athenea Dental Institute - prof. dr Pablo Echarri (Dyrektor Master Implantologii) i wykładowcy, organizatora dr Ayham Mohsina w Duda Clinic College of Dental Medicine w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji i certyfikacji implantologicznej pomiędzy stowarzyszeniami,  uniwersytetami i ośrodkami szkoleniowymi.
Athenea Dental Institute jest obecny w Polsce od 4 lat dzięki organizacji szkolenia Master of  Orthodontics a od 2019 roku również poprzez wprowadzenie 2 letniego cyklu szkoleniowego Master of Implantology. Dyrektorami (Master Course Directors) powyższych szkoleń są prof. dr Pablo Echarri i prof. dr Javier González Lagunas z Hiszpanii. 

W Polsce Kierownikiem kursu  Master of Implantology (Master Course Coordinator) jest dr Radosław Maksymowicz a Kierownikiem Naukowym kursu jest dr n. med. Mariusz Duda, prof. wizyt. (Master Course Scientific Coordinator).
Szkolenia Master prowadzone są w Hiszpanii w Barcelonie, główny ośrodek szkoleniowy w Polsce zlokalizowany jest w Rzeszowie u dr Radosława Maksymowicza, zajęcia prowadzone są również w Katowicach w Duda Clinic College of Dental Medicine.
Master Implantologii w Athenea Dental Institute to program adresowany do lekarzy dentystów pragnących przejść odpowiednie przeszkolenie zawodowe, dzięki któremu będą potrafili radzić sobie z przypadkami bezzębia i przeprowadzać zabiegi implantologiczne. Dzięki bliskim związkom z Master of  Orthodontics program szkolenia zwraca szczególną uwagę na kwestie okluzji jako podstawy prawidłowego leczenia implantologicznego.
Master Implantologii w Athenea Dental Institute to 2-letni program master z teorią i praktyką, uwierzytelniony przez Uniwersytet w San Jorge, Saragossa, w Hiszpanii. Oferuje 60 punktów ECTS i daje się łatwo połączyć z praktyką zawodową. Studia mają charakter niestacjonarny, 3 dniowe moduły szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Athenea Dental Institute