Struktura

Struktura organizacyjna DC CDM odpowiada standardom amerykańskich collegów - obejmuje dziekana międzynarodowego, dziekana, profesorów honorowych, profesorów wizytujących, profesorów klinicznych, wykładowców polskich, wykładowców zagranicznych. College zorganizowany jest w ramach departamentów, np. Departament Chirurgii Implantologicznej, Departament Implantoprotetyki, Departament Protetyki Konwencjonalnej, Departament Periodontologii czy też Departament Rozwoju i Badań Klinicznych. Każdy departament posiada Kierownika (Head) polskiego i zagranicznego.

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.