Przyszłość

Rozpoczęcie działalności edukacyjnej College of Dental Medicine miało miejsce w 2013 roku. Aktualnie przygotowywane są szkolenia o charakterze Curriculum na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym oraz zaawansowane, kolejne po Continuum Perio-Implantologii szkolenia o charakterze Continuum. W pierwszej kolejności zorganizowane zostaną Curriculum Minimally Invasive Implantology 4 + 1, Curriculum Implantoprosthetics 3 + 1 oraz Curriculum of Prosthodontics 8 + 1.
Stopniowo w planach rozwojowych mamy włączanie w programy edukacyjne i naukowe kolejnych dziedzin stomatologii oraz medycymy estetycznej.

Obecnie CDM dysponuje 20 osobową salą wykładową z pełną logistyką zapewniającą transmisje live z różnych miejsc w Klinice. W roku 2019 przewidziane jest oddanie do użytku sali wykladowej na 120 osób, mogącej służyć również jako szersze zaplecze do organizowania seminariów czy warsztatów. Do tego momentu jako rozszerzenie bazy i możliwości wykładowych a także konferencyjnych na wysokim poziomie do dyspozycji pozostaje hotel Monopol, który jest zlokalizowany w centrum miasta Katowice - 10 minut od Kliniki.
Planowane jest rozbudowanie laboratorium protetycznego do pełnoprofilowego CAD CAM z kompletnym własnym zapleczem sprzętowym i technikami skanowania. Otwartych zostanie również 6 nowych gabinetów stomatologicznych jako rozszerzenie bazy usługowej i dydaktycznej, powiększona zostanie powierzchnia biurowa.

W rozwoju przewidziano wykorzystanie środków własnych oraz funduszy Unii Europejskiej zarówno w projektach dotyczących programów edukacyjnych jak i samej bazy dydaktycznej.

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.