O Collegu


foto glwne o collegu
Duda Clinic College of Dental Medicine – to ośrodek edukacyjny w Duda Clinic, który powstał w 2012 roku. Mamy za sobą 10 lat historii m.in. Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej -  prowadzone przez dr n. med. Mariusza Dudę, gdzie uczestnicy samodzielnie wprowadzają swoje pierwsze implanty. Pozostałe kursy to Curriculum Implantopretetyczne, Curriculum Perioimplantologiczne, Curriculum Gnatoimplantologiczne czy też Curriculum Chirurgii Przedimplantacyjnej.
Szkolenia tworzą interdyscyplinarną całość edukacji implantologicznej na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym według międzynarodowych standardów ICOI. Wszystkie szkolenia w głównej mierze oparte są na przekazaniu praktycznej wiedzy z danego zakresu, wielu godzinach przy pacjentach ale też sporej dawce wiedzy teoretycznej. Szkolenia odbywają się w małych 4-6 osobowych grupach, dzięki czemu uczestnicy są w ciągłej interakcji z prowadzącym dany kurs.

Dla osób chcących poszerzać swoją wiedzę Duda Clinic College organizuje staże – mistrzowski i indywidualny gdzie uczestnik przyjeżdża na tygodnie (od 8 do 46 w zależności od stażu) i pracuje pod okiem wykładowców. 

Edukacja implantologiczna w Polsce rozwija się dynamiczne dlatego też najpierw w 2019 roku powstało Curriculum Implantologii Duda Clinic College, które obejmuje pakiet Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, Curriculum Implantopretetyczne, Curriculum Perioimplantologiczne jako podstawę do edukacji na poziomie Master a w 2020 roku, Duda Clinic College zostało jednym z ośrodków szkoleniowych dla Athenea Dental Institute w Polsce.

Wykształciliśmy już blisko 180 osób w zakresie implantologii stomatologicznej, wprowadziliśmy ponad 180 implantów podczas kursów, wykonaliśmy wiele prac protetycznych oraz zabiegów perioimplantologicznych, mamy przeprowadzone blisko 3000 godzin wykładów, warsztatów i zajęć klinicznych w ramach Duda Clinic College.
College to działalność nie tylko dydaktyczna, ale i naukowa.  Do tej pory zespół lekarzy Duda Clinic College  przygotował i opublikował w polskich periodykach naukowych 25 publikacji,  a także aktywnie uczestniczy w projektach prowadzonych przez inne instytucje naukowe.

Serdecznie zapraszamy

Curriculum Implantologii Duda Clinic College

Kompleksowe szkolenia implantologiczne

Kompleksowe szkolenia implantologiczne to nasza specjalność

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.