O Collegu


foto glwne o collegu
Duda Clinic College of Dental Medicine – to ośrodek edukacyjny w Duda Clinic, który powstał w 2012 roku. Mamy za sobą ponad 10 lat historii m.in. Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej -  prowadzone przez wiele lat przez dr n. med. Mariusza Dudę prof. wizyt. SSU, ZSMU,USJ, gdzie uczestnicy samodzielnie wprowadzają swoje pierwsze implanty. Pozostałe kursy to Curriculum Implantopretetyczne, Curriculum Perioimplantologiczne, Curriculum Gnatoimplantologiczne czy też Curriculum Chirurgii Przedimplantacyjnej.
Szkolenia tworzą interdyscyplinarną całość edukacji implantologicznej na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym według międzynarodowych standardów ICOI. Wszystkie szkolenia w głównej mierze oparte są na przekazaniu praktycznej wiedzy z danego zakresu, wielu godzinach przy pacjentach ale też sporej dawce wiedzy teoretycznej. Szkolenia odbywają się w małych 4-6 osobowych grupach, dzięki czemu uczestnicy są w ciągłej interakcji z prowadzącym dany kurs.

Edukacja implantologiczna w Polsce rozwija się dynamiczne dlatego w 2019 roku powstało Curriculum Implantologii Duda Clinic College, które obejmuje pakiet Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, Curriculum Implantopretetyczne, Curriculum Perioimplantologiczne jako podstawę do edukacji na poziomie Master a w 2020 roku, Duda Clinic College zostało jednym z ośrodków szkoleniowych dla Athenea Dental Institute w Polsce. W 2023 roku ruszy pierwsza edycja Umiejętności w zakresie Perioimplantologii we współpracy z PSI, ICOI oraz Columbia University – program nad którym długi czas pracował dr n.med. Mariusz Duda.  Syn dra Mariusza Dudy,  lek. dent. Mateusz Duda wraz z zespołem Duda Clinic College dokłada wszelkich starań aby wizja edukacji Profesora, którą tak dobrze znają poprzez pracę w klinice i Collegu była kontynuowana.
Ponadto od wielu lat ośrodek Duda Clinic College jest na liście International Private Courses rekomendowanych przez ICOI.

Wykształciliśmy ponad 200 osób w zakresie implantologii stomatologicznej, wprowadziliśmy ponad 200 implantów podczas kursów, wykonaliśmy wiele prac protetycznych oraz zabiegów perioimplantologicznych, mamy przeprowadzone blisko 5000 godzin wykładów, warsztatów i zajęć klinicznych w ramach Duda Clinic College.
College to działalność nie tylko dydaktyczna, ale i naukowa.  Do tej pory zespół lekarzy Duda Clinic College  przygotował i opublikował w polskich periodykach naukowych 30 publikacji,  a także aktywnie uczestniczy w projektach prowadzonych przez inne instytucje naukowe. Nasi absolwenci kontynuują z sukcesem edukację w zakresie implantologii zdobywając tytuły Mastera in Oral Implantology czy też Umiejętności Fellowship/Diplomate ICOI.

Serdecznie zapraszamy

Curriculum Implantologii Duda Clinic College

Kompleksowe szkolenia implantologiczne

Kompleksowe szkolenia implantologiczne to nasza specjalność

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.