Misja i wizja


Misją College of Dental Medicine jest szkolenie podyplomowe lekarzy implantologów, implantoprotetyków i periodontologów zgodnie ze standardami ICOI. Jakość w edukacji i odpowiedzialność wykładowców za przekazaną najlepszą wiedzę są priorytetem w szkoleniach. Podstawą wysokiego standardu jest harmonijna równowaga pomiędzy praktyką kliniczną w Duda Clinic, nauką oraz edukacją.

Wsparcie międzynarodowych uniwersytetów medycznych i stowarzyszeń naukowych odgrywa tutaj kluczową rolę. 

Misja College of Dental Medicine będzie realizowana poprzez
  • afiliacje ze stowarzyszeniami i uniwersytetami w Polsce i na świecie
  • przygotowywanie merytoryczne i praktyczne do zdawania egzaminów Fellowship i Diplomate oraz upowszechnienie egzaminów Mastership dla lekarzy i techników dentystycznych w Polsce
  • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń w edukacji implantologicznej według zasad ICOI i spowodowanie efektu synergii poprzez wspólny kierunek działania Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI i College of Dental Medicine w odniesieniu do programów ICOI
  • połączenie najlepszych tradycji w edukacji z najnowocześniejszymi technikami przekazu wiedzy

Kompleksowe szkolenia implantologiczne

Kompleksowe szkolenia implantologiczne to nasza specjalność

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.