Geneza

Mam 25-letnie doświadczenie w edukacji w dziedzinie stomatologii, chirurgii, protetyki i implantologii. W trakcie kariery zawodowej byłem asystentem na uczelni, w ramach Centrum Stomatologii Silesia - Med od 21 lat organizowałem kolejno kursy autorskie z autotransplantacji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, później implantologii dla początkujących, implantoprotetyki oraz implantologii na poziomie zaawansowanym.Wygłosiłem prawie dwieście wykładów w Polsce i ponad 30 za granicą, odwiedziłem różne uczelnie, ośrodki szkoleniowe, prywatne instytuty i praktyki stomatologiczne w Europie i w USA. 12 lat temu w ramach PSI stworzyłem pierwszy w Polsce kompleksowy program szkolenia w dziedzinie implantologii stomatologicznej wzorowany na modelu szkoleń europejskich i amerykańskich - curriculum, który jest standardem w szkoleniach stomatologicznych i medycznych wpisującym się w modułowość edukacyjną utożsamianą przez proces Boloński. Wprowadziłem także w Polsce w ramach PSI system umiejętności w implantologii stomatologicznej, mając uprawnienia międzynarodowego egzaminatora w tej dziedzinie z ramienia ICOI.
 
W maju 2012 roku otworzyłem w Katowicach klinikę Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna, która spełnia wysokie standardy zarówno obiektu służby zdrowia jak i międzynarodowego ośrodka szkoleniowego. W klinice, w ponad 30 osobowym zespole, prowadzimy leczenie według międzynarodowych standardów: implantologiczne, protetyczne, periodontologiczne jak również w innych dziedzinach stomatologii.W grudniu 2012 roku rozpoczął działalność edukacyjną i jednocześnie organizacyjną Duda Clinic College of Dental Medicine. Rozpoczęto przygotowania do afiliacji z kolejnymi uniwersytetami międzynarodowymi, instytutami naukowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami oraz przygotowano zasady kooperacji z firmami branżowymi.
 
Porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji podyplomowej w zakresie głównie implantologii stomatologicznej z Columbia University College of Dental Medicine rozpoczęto przygotowywać w grudniu w 2012 roku - wstępne założenia sformułowano podczas III Sympozjum Implantologicznego Columbia University / ICOI International Congress of Oral Implantologists, który odbył się 7-8 grudnia 2012 roku w Nowym Jorku.
 
Wraz z Dennisem Tarnowem i Jamesem B. Fine, Dziekanem Columbia University przygotowalem program specjalnie dla polskich implantologów - zorganizowaliśmy pierwszy wspólny cykl szkoleniowy o charakterze Continuum.
Jestem przekonany, że zarówno ogromne doświadczenie wykładowców międzynarodowych, moje doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych, starannie przygotowany ośrodek szkoleniowy, uznani wykładowcy polscy i zagraniczni jak też międzynarodowe wsparcie i afiliacje będą gwarancją nie tylko najwyższego poziomu szkoleniowego - będą gwarancją, że jako zespół umiejętnie przekażemy naszą wiedzę i zrobimy wszystko, ażeby pomóc Państwu we wsparciu rozwoju kariery zawodowej.
 
Mariusz Duda, fundator DC CDM

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.