Fundator

foto główne fundator
Zaproszenie do udziału w programach edukacyjnych Duda Clinic College of Dental Medicine.

Szanowni Państwo,

W grudniu 2012 roku rozpocząłem działalność edukacyjną i jednocześnie organizacyjną Duda Clinic College of Dental Medicine.
Jestem przekonany, że moje doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych, starannie przygotowany ośrodek szkoleniowy, uznani wykładowcy polscy i zagraniczni, jak też międzynarodowe wsparcie i afiliacje są gwarancją nie tylko najwyższego poziomu szkoleniowego, ale zapewniają jakość, którą jako zespół umiejętnie przekażemy naszą wiedzę i zrobimy wszystko, ażeby pomóc Państwu we wsparciu rozwoju kariery zawodowej...

Fundatorem i Kierownikiem naukowym College of Dental Medicine jest dr n. med. Mariusz Duda.

dr nr med. Mariusz Duda, prof. wizyt. SSU
Specjalista chirurg stomatolog, implantolog, ekspert d/s implantologii stomatologicznej DGOI, Diplomate ICOI.
Implantolog i ekspert ds. implantologii stomatologicznej, specjalista chirurg stomatolog z dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie implantologii, od 2000 roku poświęca się tylko i wyłącznie tej dziedzinie stomatologii, właściciel, szef Duda Clinic w Katowicach.  

Współzałożyciel i prezydent kolejnej, IV kadencji Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, od kilkunastu lat wiceprezydent ICOI - International Congress of Oral Implantologists na Polskę. Członek Zarządu ICOI Europe. Honorowy członek DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie. Lekarz, dentysta, chirurg, stomatolog premium. Profesor wizytujący Sumy State University.

Przedstawiciel Advanced Credential Comission ICOI na Polskę i międzynarodowy egzaminator z ramienia ICOI. Przedstawiciel Polski w Ambassadors' Circle ICOI. Wykładowca zagraniczny ICOI.

Kierownik naukowy i wykładowca cyklu szkoleniowego Curriculum Implantologii PSI, Expert Programu PSI. Organizator i Przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowych Kongresów PSI/ ICOI.

Wykładowca w cyklu szkoleniowym Curriculum Implantologii Uniwersytetu we Frankfurcie i New York University College of Dentistry - Linhart Continuing Dental Education Program "Current Concepts in American Dentistry”. Członek kolegium redakcyjnego "Implant Dentistry" w USA. Założyciel i od 10 lat redaktor naczelny czasopisma "Implantologia Stomatologiczna”, redaktor naukowy polskiego wydania „Implantologii Stomatologicznej” M. Blocka i polskiego wydania „Słownika implantologii stomatologicznej" ICOI.

Były nauczyciel akademicki, organizator i autor wielu szkoleń oraz publikacji z zakresu implantologii, były asystent I Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Fundator i kierownik naukowy DUDA CLINIC College of Dental Medicine, organizator cyklu szkoleń Curriculum - Implantologii Małoinwazyjnej, Implantoprotetycznego, Perioimplantologicznego, Mistrzowskiego Stażu Implantologicznego.

Autor ponad 70 wykładów w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Tajwanie czy w Grecji. Autor prawie 100 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Aktywny organizator kongresów w Polsce i za granicą (Baden Baden). Uczestnik ponad 150 kongresów i szkoleń w Polsce oraz za granicą.
 
• Znajomość języków obcych biegła: angielski, niemiecki, rosyjski.
• Zainteresowania: moda, sztuka, automobilizm, podróże, golf.

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.