Fundator

foto główne fundator
Zaproszenie do udziału w programach edukacyjnych Duda Clinic College of Dental Medicine.

Szanowni Państwo,

W grudniu 2012 roku rozpocząłem działalność edukacyjną i jednocześnie organizacyjną Duda Clinic College of Dental Medicine.
Jestem przekonany, że moje doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych, starannie przygotowany ośrodek szkoleniowy, uznani wykładowcy polscy i zagraniczni, jak też międzynarodowe wsparcie i afiliacje są gwarancją nie tylko najwyższego poziomu szkoleniowego, ale zapewniają jakość, którą jako zespół umiejętnie przekażemy naszą wiedzę i zrobimy wszystko, ażeby pomóc Państwu we wsparciu rozwoju kariery zawodowej...

Fundatorem i Kierownikiem naukowym College of Dental Medicine jest dr n. med. Mariusz Duda.
 
dr nr med. Mariusz Duda, specjalista chirurg stomatolog, implantolog, ekspert d/s implantologii stomatologicznej DGOI,Diplomate ICOI.
Współzałożyciel i aktualny prezydent PSI - Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, wiceprezydent ICOI - International Congress of Oral Implantologists oraz wiceprezydent DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie na Polskę.  Członek Zarządu ICOI Europe. Honorowy członek DGOI. Przedstawiciel Advanced Credential Comission ICOI na Polskę i międzynarodowy egzaminator. Przedstawiciel Polski w Ambassadors' Circle ICOI. Kierownik naukowy i wykładowca cyklu szkoleniowego Curriculum Implantologii PSI i Expert Programu PSI. Wykładał w cyklu szkoleniowym Curriculum Implantologii Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem i New York University College of Dentistry dla Expert Programu PSI. Fundator Duda Clinic College of Dentistry, organizator cyklu szkoleń Curriculum w ramach College. Wykładowca zagraniczny ICOI. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Implant Dentistry" w USA.  Redaktor naczelny czasopisma "Implantologia Stomatologiczna", redaktor naukowy polskiego wydania „Implantologii Stomatologicznej” Michala Blocka oraz „Słownika implantologii stomatologicznej".

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.