Fundator


foto glwne fundator
Fundator Duda Clinic College of Dental Medicine
Dr n. med. Mariusz Duda, profesor wizytujący SSU, ZSMU, USJ, specj. chirurg stom, ICOI Diplomate, ekspert d/s implantologii stomatologicznej prezydent PSI, wiceprezydent ICOI, ICOI Europe Board
W grudniu 2012 roku rozpoczął działalność edukacyjną i jednocześnie organizacyjną Duda Clinic College of Dental Medicine.
Przekonany był, że Jego doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych, starannie przygotowany ośrodek szkoleniowy, uznani wykładowcy polscy i zagraniczni, jak też międzynarodowe wsparcie i afiliacje są gwarancją nie tylko najwyższego poziomu szkoleniowego, ale zapewniają jakość, którą jako zespół umiejętnie przekaże ich wiedzę i zrobią wszystko, ażeby pomóc Państwu we wsparciu rozwoju kariery zawodowej.
Mariusz Duda
Implantolog i ekspert ds. implantologii stomatologicznej, specjalista chirurg stomatolog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie implantologii, od 2000 roku poświęcał się tylko i wyłącznie tej dziedzinie stomatologii, właściciel Duda & Ingves Clinic - Implantologia, Stomatologia Estetyczna, Chirurgia Plastyczna i Medycyna Estetyczna w Katowicach.
Współzałożyciel i prezydent kolejnej, IV kadencji Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, od kilkunastu lat wiceprezydent ICOI - International Congress of Oral Implantologists na Polskę. Członek Zarządu ICOI Europe. Honorowy członek DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie. 
Profesor wizytujący Sumy State University, Zaporozhe State Medical University i University San Jorge.
Przedstawiciel Advanced Credential Comission ICOI na Polskę i międzynarodowy egzaminator z ramienia ICOI. Przedstawiciel Polski w Ambassadors' Circle ICOI. Wykładowca zagraniczny ICOI.
Kierownik naukowy i wykładowca cyklu szkoleniowego Curriculum Implantologii PSI, Expert Programu PSI. Organizator i Przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowych Kongresów PSI/ ICOI.
Kierownik naukowy polskiej edycji Master Implantologii Athenea Dental Institute, Barcelona.
Fundator i kierownik naukowy DUDA CLINIC College of Dental Medicine, organizator cyklu szkoleń Curriculum - Implantologii Małoinwazyjnej, Implantoprotetycznego, Perioimplantologicznego, Mistrzowskiego Stażu Implantologicznego.
Był wykładowcą w cyklu szkoleniowym Curriculum Implantologii Uniwersytetu we Frankfurcie i New York University College of Dentistry - Linhart Continuing Dental Education Program "Current Concepts in American Dentistry”. 
Członek kolegium redakcyjnego "Implant Dentistry" w USA. Założyciel i od 10 lat redaktor naczelny czasopisma "Implantologia Stomatologiczna”, redaktor naukowy polskiego wydania „Implantologii Stomatologicznej” M. Blocka i polskiego wydania „Słownika implantologii stomatologicznej" ICOI, autor rozdziału w książce  I. Binderman, M. Duda, G. Hallel, R. Horowitz The use of autogenous dentin particulate graft for alveolar ridge preservation nad augmentation  following tooth extraction w Next - Generation Biomaterials For Bone& Periodontal Regeneration,by Quintessence Publishing 2019 oraz rozdziału w książce Dimensión vertical oclusal DVO, [w:] Tratamiento de las maloclusiones en el plano vertical: mordidas abiertas y profundas y rotaciones del plano oclusal w Athenea Dental Institute, Barcelona 2020 
 Były nauczyciel akademicki, były asystent I Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Autor ponad 70 wykładów w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Tajwanie czy w Grecji. Autor prawie 100 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Aktywny organizator kongresów w Polsce i za granicą (Baden Baden). Uczestnik ponad 150 kongresów i szkoleń w Polsce oraz za granicą.
 Czytaj więcej: https://dudaclinic.com/mariusz-duda/publikacje-naukowe
  • Znajomość języków obcych biegła: angielski, niemiecki, rosyjski.
  • Zainteresowania: moda, sztuka, automobilizm, podróże, golf.
Zmarł tragicznie 08.11.2022 roku w wypadku samochodowym wracając z kongresu ICOI, gdzie został wyróżniony za swoją długoletnią współpracę nagrodą ICOI Ambassador. Został pośmiertnie uhonorowany medalem za zasługi dla polskiej stomatologii przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Działalność Duda Clinic College of Dental Medicine kontynuowana jest przez zespół Duda Clinic College, zgodnie z Jego wizją.


Kompleksowe szkolenia implantologiczne

Kompleksowe szkolenia implantologiczne to nasza specjalność

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.