Zapisz się na Curriculum 2020


foto glwne zapisz się na curriculum 2020
Dwa poziomy Implantoprotetyki w Duda Clinic College w 2020 roku!
Curriculum Implantoprotetyczne XII edycja startujemy w lutym, szczegółowy program: https://collegedudaclinic.com/curriculum/curriculum-implantoprotetyczne
Curriculum Gnatoimplantologiczne I edycja level up - dla osób średniozaawansowanych - po naszym Curriculum Implantoprotetycznym lub innych kursach,
startujemy w marcu 2020,szczegółowy program: https://collegedudaclinic.com/curriculum/curriculum-gnatoimplantologiczne