Współpraca z COLUMBIA UNIVERSITY


foto glwne współpraca z columbia university
Columbia University jest jednym z 5 najstarszych amerykańskich uniwersytetów. Uniwersytet i przepiękny kampus uniwersytecki położone są w samym centrum Nowego Jorku, w dzielnicy Manhattan na Broadwayu. Columbia University jest członkiem Ivy League - Ligi ośmiu elitarnych uniwersytetów położonych w północno - wschodniej części USA. Wszystkie uniwersytety należące do Ivy League mają wspólne cechy: należą do najbardziej prestiżowych uczelni w USA, znajdują się w czołówce uniwersytetów na świecie pod względem otrzymywanego wsparcia finansowego, przyciągają najzdolniejszych studentów i naukowców. Należą też do najstarszych uniwersytetów w USA – zostały założone w czasie epoki kolonialnej.
Do Ivy League należą m. in. Harvard, Yale i Princeton a wśród absolwentów Columbii są prezydenci Stanów Zjednoczonych, senatorowie, laureaci nagrody Nobla. Columbia University College of Dental Medicine szkoli studentów we wszystkich dziedzinach stomatologii w ramach różnych departamentów, prowadzi również studia, szkolenia i podyplomowe programy edukacyjne.

W dziedzinie implantologii stomatologicznej organizowane jest Comprehensive Implantology Continuum (Continuum Implantologii), w którym biorą udział lekarze z różnych krajów. Dyrektorem naukowym programów implantologicznych jest Dennis Tarnow, profesor kliniczny Columbia University wraz z prof dr Stephen J. Chu i dziekanem dr prof James B. Fine.

W dniu 8.12.2013, podczas Międzynarodowego Kongresu ICOI na Uniwersytecie Columbia dr Mariusz Duda, Prezydent PSI, ustalił ze Stephenem Marschallem, prodziekanem Columbia University College of Dental Medicine, wytyczne do współpracy w dziedzinie edukacji podyplomowej w zakresie implantologii stomatologicznej - Continuum Implantologii - pomiędzy Columbia University College of Dental Medicine oraz Duda Clinic College of Dental Medicine.

Polscy stomatolodzy i implantolodzy, w tym członkowie PSI, w przyszłości będą mieli możliwość uczestnictwa w programach edukacyjnych Columbia University College of Dental Medicine.