W Katowicach rusza College of Dental Medicine


Już w styczniu przyszłego roku startują w Katowicach pierwsze szkolenia dla lekarzy stomatologów w ramach utworzonego Duda Clinic College of Dental Medicine.

W Katowicach rusza College of Dental Medicine

Placówka szkolić będzie lekarzy protetyków, implantoprotetyków,  implantologów i periodontologów, zgodnie ze standardami ICOI (International Congress of Oral Implantologist) przygotowując ich do zdawania egzaminów międzynarodowych umiejętności Fellowship i Diplomate. Ponadto jednym z głównych zadań College of Dental Medicine jest upowszechnienie egzaminów umiejętności Mastership dla techników dentystycznych w Polsce oraz szkolenie higienistek i asystentek stomatologiczych na poziomie podstawowym i specjalistycznym. – Chcemy, by jak najwięcej polskich lekarzy i techników dentystycznych mogło nabyć umiejętności na międzynarodowym poziomie – mówi dr n. med. Mariusz Duda, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, fundator Duda Clinic College of Dental Medicine.

Jak w amerykańskim college’u…

Główne kierunki kształcenia od początku 2013 roku skupiać się będą na protetyce,  implantoprotetyce, implantologii i szkoleniach dla higienistek i asystentek stomatologicznych. W College of Dental Medicine przygotowano m. in. kompleksowy program w zakresie protetyki konwencjonalnej. Szkolenia będą prowadzone według trzech różnych modeli edukacyjnych: curriculum, continuum i moduły kompetencyjne.

Pierwszy model, czyli curriculum to szkolenie na poziomie podstawowym i średnim umożliwiające rozpoczęcie kształcenia w wybranym kierunku lub uzupełnienie dotychczasowych umiejętności. Szkolenie continuum z kolei to poziom średni i zaawansowany przeznaczony dla lekarzy chcących kontynuować i uzupełniać nabyte wcześniej umiejętności. Oprócz tych dwóch typów szkoleń organizowane będą tzw. moduły kompetencyjne, czyli krótkie jedno- lub dwudniowe kursy dotyczące konkretnych zagadnień z wybranych działów stomatologii. Co ciekawe – łącząc kilka modułów można będzie skompletować szkolenie curriculum lub continuum.

Duda Clinic College of Dental Medicine zorganizowany jest na wzór amerykańskich collegów – obejmuje dziekana międzynarodowego, dziekana krajowego, profesorów honorowych, profesorów wizytujących, profesorów klinicznych, adjacent professors, assistant professors, wykładowców polskich, wykładowców zagranicznych. College zorganizowany jest w ramach departamentów, np. Departament Chirurgii Implantologicznej, Departament Implantoprotetyki, Departament Protetyki Konwencjonalnej, Departament Periodontologii czy też Departament Rozwoju i Badań Klinicznych. Każdy departament posiada Kierownika (Head) – zarówno polskiego, jak i zagranicznego.

Doskonała baza kliniczna, doświadczona kadra szkoleniowa

Szkolenia obejmują zarówno nabycie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Bazą kliniczną dla szkoleń jest Klinika Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna (uprzednio Silesia-Med), która od kilkunastu lat prowadzi różne szkolenia i staże podyplomowe dla stomatologów. Placówka to nie tylko świetne zaplecze medyczne, ale także zespół doświadczonych lekarzy, w tym pracowników naukowych, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach stomatologii. Integralną częścią Kliniki jest Laboratorium Protetyczne, którego zespół tworzą doświadczeni technicy, mogący wraz z mistrzami techniki dentystycznej z laboratoriów zagranicznych na co dzień wspierać kadrę szkoleniową.

Gwarancją jakości kształcenia lekarzy jest wieloletnie doświadczenie w edukacji implantologicznej według zasad ICOI. – Wiele uwagi przywiązujemy wspólnie do jakości, standardów bezpieczeństwa i zarządzania zespołami ludzkimi w służbie zdrowia. Przez lata wdrażaliśmy zmiany organizacyjne w miarę rozwoju Kliniki. Nierzadko z trudem przychodziło nam wprowadzanie kolejnych, nowych procedur, standaryzacji czy statystyk. Dziś mamy się czym pochwalić, mamy świadomość, że tylko profesjonalne zarządzanie zespołem może zapewnić najlepszy rezultat edukacyjny dla lekarza a także leczniczy dla pacjenta na każdym etapie leczenia – mówi dr n. med. Mariusz Duda, fundator College of Dental Medicine.

Rozpoczęcie działalności edukacyjnej College of Dental Medicine planowane jest w 2013 roku szkoleniami dla lekarzy protetyków, implantologów, implantoprotetyków i periodontologów. Przygotowywane są szkolenia o charakterze curriculum na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym oraz zaawansowane szkolenie o charakterze continuum. W pierwszej kolejności zorganizowane zostaną Curriculum Protetyki, Curriculum Implantologii Minimalnie Inwazyjnej, Curriculum Implantoprotetyki oraz Continuum Implantologii wraz z różnymi modułami kompetencyjnymi.
College posiada afiliację z PSI, DGOI, ICOI oraz z zagranicznymi uniwersytetami.