Słownik Implantologii Stomatologicznej ICOI


foto glwne słownik implantologii stomatologicznej icoi
Słownik Implantologii Stomatologicznej - I wydanie polskie
"...Leczenie implantologiczne powinno być zagwarantowane w bezpieczny sposób i zgodnie z najlepszą wiedzą w wielu gabinetach stomatologicznych, bo w wielu przypadkach jest to w dzisiejszym świecie najlepsze rozwiązanie dla naszych pacjentów. Jednak kształcenie w każdej dziedzinie należy rozpocząć od podstaw; bazy, z której należy korzystać w celu rozwijania swojej wiedzy i umiejętności. Słownik terminów z zakresu implantologii stomatologicznej stanowi właśnie najbardziej elementarną bazę wiedzy z tego zakresu. Elementarz każdego dentysty, który zamierza zająć  się tą dziedziną lub poznał już zagadnienia od strony praktycznej i czasami odczuwa brak wiedzy teoretycznej..." dr n. med. Mariusz Duda, prof wizyt. SSU, DICOI, Prezydent PSI, wiceprezydent ICOI (Polska)

"Z dużym przekonaniem rekomenduję Państwu „Słownik implantologii stomatologicznej” opracowany pod auspicjami ICOI przez pracowników uznanych klinik uniwersyteckich i redagowany w wersji polskiej przez zespół dr Mariusza Dudy.
Ten trafny zamysł adresowany jest nie tylko do osób zajmujących się profesjonalnie implantologią stomatologiczną, ale także do grona nauczycieli akademickich oraz stomatologów - klinicystów rekonstruujących utracone struktury zębowo-kostne z zastosowaniem protez zębowych różnego typu. Jasno rozwinięte i tłumaczone terminy, często alternatywne, pozwalają lepiej zrozumieć istotę haseł i definicji używanych w tej fascynującej dziedzinie wiedzy klinicznej wykorzystywanej w przed - i podyplomowym kształceniu lekarzy dentystów.
Wszyscy mamy świadomość, że interdyscyplinarne, ale ujednolicone słownictwo pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie nowoczesnej problematyki ułatwiające wymianę opinii podczas oficjalnych spotkań konferencyjnych lub gabinetowych kontaktów.
Dobrze przygotowana zawartość tekstowa uzupełniona w końcowej części ilustracjami, graficznymi planami czynności oraz tabelami rozszerza utylitarność Słownika i czyni go przejrzystym oraz łatwo przyswajalnym."
Prof. zw. dr hab. Ryszard Koczorowski

Serdecznie zapraszamy do zakupu:
https://psi-icoi.pl/artykul/slownik-implantologii-stomatologicznej

Uczestnicy i absolwenci szkoleń w Duda Clinic College of Dental Medicine - cena z rabatem 165 zł!