Nowość! Curriculum implantoprotetyczne - 24 godziny zajęć z pacjentami + warsztaty + wykłady = 44 godziny zajęć


foto glwne nowość! curriculum implantoprotetyczne - 24 godziny zajęć z pacjentami + warsztaty + wykłady = 44 godziny zajęć
Zapraszamy na innowacyjne szkolenie implantoprotetyczne czyli:

Step by step od pojedynczej korony na implancie do pełnych rekonstrukcji

Technologie klasyczne + technologie najnowsze