NOWOŚĆ - 23.10.2017 r zabieg implantacji z szablonem do nawigacji i natychmiastowe obciąciążenie wydrukowanymi koronami natychmiastowymi


foto glwne nowoŚĆ - 23.10.2017 r zabieg implantacji z szablonem do nawigacji i natychmiastowe obciąciążenie wydrukowanymi koronami natychmiastowymi

SKAN / PLAN / PROJEKT / DRUK / SZABLON / IMPLANT / KORONA W 1 DZIEŃ LIVE SURGERY

Już dziś zapraszamy 23 pażdziernika 2017 roku do niepotarzalnego kursu z implantoprotetyki cyfrowej DIGITAL WORKFLOW - od skanowania pacjenta, planowania pracy implantoprotetycznej, zaprojektowaniu i wydrukowaniu szablonu, koron natychmiastowych do zabiegu implantacji i natychmiastowego obciążenia wydrukowanymi koronami natychmiastowymi.  Liczba miejsc ograniczona. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy program w zakładce CURRICULUM.