Kurs firmowy z systemu ICX


foto glwne kurs firmowy z systemu icx
W dn. 1.03.2014 odbył się kurs firmowy z systemu ICX poprowadzony przez dr Lothara Klubę i dr Jakuba Mikołajczyka (College faculty). Po części teoretycznej i warsztatach przeprowadzono zintegrowany zabieg  implantacji w szczęce z zamkniętym podniesieniem zatok szczękowych, odcinkowym rozszczepieniem wyrostka zębodołowego piezzo, wprowadzeniem 9 implantów i natychmiastowym obciążeniem funkcjonalnym tymczasowym mostem okrężnym.