Dr n.med. Mariusz Duda zostaje międzynarodowym egzaminatorem umiejętności implantologicznych


foto glwne dr n.med. mariusz duda zostaje międzynarodowym egzaminatorem umiejętności implantologicznych
Podczas XXXI Światowego Kongresu ICOI w Berlinie w dniu 17 października 2015 r. odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej ICOI EUROPE, tworzącej się wśród ogólnoświatowych struktur ICOI. Spotkaniu przewodniczyli prof. Ady Palti, dr Kenneth Judy, dr Morton Perel i Betty Lukacs. W spotkaniu udział wzięło ponad 20 przedstawicieli z różnych krajów europejskich, którzy reprezentowali poszczególne kraje członkowskie. Z Polski zaproszono prof. Ryszarda Koczorowskiego i dr Mariusz Dudę.

Europa jak i inne regiony, w których funkcjonuje ICOI, ma swoją, często wspólnotowo porównywalną  specyfikę środowiska implantologicznego - wspólnotę uwarunkowań prawnych, oczekiwań lekarzy czy wreszcie lokalnych niespójności wokół zagadnień związanych z edukacją czy też certyfikacją umiejętności. ICOI w ramach ICOI EUROPE jako doświadczona i ogólnoświatowa organizacja będzie koordynować aspekty prawne „jedności europejskiej” standardów w implantologii stomatologicznej rozumianej na poziomie stowarzyszeń, kontaktów w ministerstwach edukacji, będzie proponować stanowisko w kwestii uznawania umiejętności przez izby lekarskie czy też sądy powszechne w poszczególnych krajach jak również będzie budować prestiż i rozpoznawalność systemu umiejętności implantologicznych według wieloletnich standardów ICOI.

Rolę odegrają tutaj stowarzyszenia afiliowane przy ICOI działające w Europie a obszar działań ICOI EUROPE będzie zarówno lokalny w poszczególnych krajach, koordynowany poprzez siedzibę w Baden - Baden jak i ogólnoeuropejski, związany z procesem Bolońskim i Brukselą.

Prof Ady Palti jest odpowiedzialny za ICOI EUROPE a do ścisłego Zarządu i „task force” mianowano prof. Gerarda Scortecci (Francja), prof. Norinę Fornę (Rumunia), dr Konstantinosa Valavanisa (Grecja) i dr Mariusza Dudę. Prezydent PSI dr Mariusz Duda będzie zajmował się koordynacją spraw związanych ze standardami edukacji i certyfikacji umiejętności z ramienia ICOI w Europie.

Dr Mariusz Duda został również mianowany międzynarodowym egzaminatorem umiejętności implantologicznych i podczas Kongresu brał udział wraz z Komisją Egzaminacyjną w egzaminowaniu kolegów lekarzy z Grecji.