Curriculum implantologii małoinwazyjnej tryb indywidualny


foto glwne curriculum implantologii małoinwazyjnej tryb indywidualny
W marcu 2014 rozpoczęto pierwszą edycję CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ w TRYBIE INDYWIDUALNYM. Szkolenie ma charakter indywidualny i rozpoczyna się 6 godzinnym Modułem Teoretycznym w grupie minimum 5 osobowej. Kolejne spotkania umawiane są indywidualnie z każdym uczestnikiem szkolenia, mogą również odbywać się w kilkuosobowych grupach. Celem szkolenia jest samodzielne wprowadzenie w ciągu maksimum 2 lat minimum 20 implantów przez każdego uczestnika szkolenia w obecności instruktora College. College stopniowo zapewnia pacjentów do wprowadzenia implantów. Uczestnik Curriculum ma możliwość skierowania swojego pacjenta do Kliniki i wykonania samodzielnej implantacji w obecności instruktora College. W ramach Curriculum możliwa jest organizacja warsztatów hands - on przez firmy sponsorskie.  Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego, mają niewielkie doświadczenie implantologiczne lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Przeprowadzone zostanie szkolenie w planowaniu i kwalifikowaniu pacjenta do zabiegu z możliwością nauki krok po kroku technik, które umożliwiają bezpieczną, przewidywalną implantację. Nauka obejmować będzie podstawowe techniki chirurgii implantologicznej, samodzielne implantacje pod okiem instruktorów w korzystnych warunkach anatomicznych.