Curriculum Implantologii Duda Clinic College - nowe możliwości


foto glwne curriculum implantologii duda clinic college - nowe możliwości
Curriculum Implantologii Duda Clinic College otwiera podwoje dla European Master Degree in Oral Implantology

W roku 2019 uruchomiliśmy Curriculum Implantologii Duda Clinic College, w skład którego wchodzą (realizowane od 2014 r.) moduły edukacyjne Duda Clinic College: 
- Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, 
- Curriculum Implantoprotetyki,
- Curriculum Perioimplantologii.
 Absolwenci Duda Clinic College, a dokładnie uczestnicy spójnego programu Curriculum Implantologii Duda Clinic College mają zdecydowanie ułatwiony start na dwuletnie studia podyplomowe European Master Degree in Oral Implantology (EMDOI*).
 Wyjaśnijmy, że EMDOI to pierwsze w kraju podyplomowe studia magisterskie z zakresu implantologii i implantoprotetyki, które realizowane są na poziomie zaawansowanym z akredytacją MEN (ECTS 120). 
Szczegóły dalej.
 Wśród wymagań rekrutacyjnych EMDOI, wymienia się znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. 
 Przede wszystkim zaś nieodzowne jest podstawowe doświadczenie w zakresie: 
- chirurgii, 
- periodontologii,
- implantologii.
 Ten ostatni warunek formalnie spełnia Curriculum Implantologii Duda Clinic College, będące syntezą Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, Curriculum Implantoprotetyki i Curriculum Perioimplantologii (na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym). 
Aktualnie trwa rekrutacja dla wszystkich chętnych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w ramach Curriculum Implantologii Duda Clinic College. 
 

Ważne, że zdobyte do tej pory certyfikaty szkoleniowe w ramach jednego lub dwóch modułów, można bez przeszkód uzupełniać o kolejne – uczestnicząc w brakujących jednym lub dwóch modułach. Dla przykładu, lekarz dentysta który ukończył do tej pory jeden z modułów - Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, może uzupełnić lub uaktualnić wiedzę o moduły Curriculum Implantoprotetyki i Curriculum Perioimplantologii. Oczywiście można również po zrealizowaniu dwóch modułów ukończyć trzeci i tym samym skompletować pełen cykl Curriculum Implantologii Duda Clinic College. 
Zapraszamy.
 * European Master Degree in Oral Implantology (EMDOI) to pierwsze podyplomowe studia w zakresie implantoprotetyki stomatologicznej w Polsce. Program studiów zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów PTS oraz naukowców z kilku uniwersytetów medycznych m.in. z UM we Wrocławiu. Wyróżnia go duża liczba teoretycznych wykładów, praktycznych zajęć na fantomach i kadawerach, a także obserwacji klinicznych w akredytowanych ośrodkach PTS. Uczestnicy studiów będą realizować własne badania kliniczne pod indywidualną opieką wykładowców. Nauka kończy się pracą magisterską. Po jej obronie uczestnik uzyskuje międzynarodowy tytuł „mastera” z implantologii, z certyfikatem uniwersyteckim i towarzystwa naukowego. Pierwszą edycję studiów zaplanowano na 2020 r. dla 8 - 16 osób.