7 Kongres BEGO - Semandos w Warszawie


foto glwne 7 kongres bego - semandos w warszawie
Dr n. med. Mariusz Duda oraz dr Paweł Kłosiński mieli przyjemnośc wygłosić wykład "Digital workflow - pojedyncze przypadki i całkowite rekonstrukcje implantoprotetyczne, nawigacja i obciążenie natychmiastowe lub odroczone". W prezentacji przedstawiono sposoby kompleksowego planowania i wykonania rekonstrukcji implantoprotetycznych w klasycznych technologiach i porównane z przypadkami ery cyfrowej. Od strony technicznej programy do planowania, skanery, drukarki i CAD CAM dają nam dzisiaj duże możliwości jako technologie, które stają się coraz bardziej dopracowane i niezawodne. Wprowadzenie w zespole lekarzy lub w pojedynczej praktyce implantologicznej technologicznego ciągu cyfrowego wymaga natomiast wsparcia zarówno od strony technicznego know – how, jak i w zakresie kompetencji lekarza i technika dentystycznego.