Zapisz się na Curriculum 2020

foto główne zapisz się na curriculum 2020
Dwa poziomy Implantoprotetyki w Duda Clinic College w 2020 roku!
Curriculum Implantoprotetyczne XII edycja startujemy w lutym, szczegółowy program: https://collegedudaclinic.com/curriculum/curriculum-implantoprotetyczne
Curriculum Gnatoimplantologiczne I edycja level up - dla osób średniozaawansowanych - po naszym Curriculum Implantoprotetycznym lub innych kursach,
startujemy w marcu 2020,szczegółowy program: https://collegedudaclinic.com/curriculum/curriculum-gnatoimplantologiczne

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.