Pierwsze jesienne Curriculum za nami

foto główne pierwsze jesienne curriculum za nami
Pierwsze jesienne Curriculum za nami:-). Zaczynamy od XI edycji Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej. Nasi uczestnicy zapoznali się z podstawami implantologii m.in.: kwalifikacja pacjenta do zabiegu i planowanie całego toku leczenia implantoprotetycznego, koncepcje odbudowy braków zębowych w implantoprotetyce.....Natomiast drugiego dnia szkolenia wprowadzili swoje pierwsze implanty.

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.