Na koniec wakacji - specjalny bonus:-)

foto główne na koniec wakacji - specjalny bonus:-)
Tylko do 31.08.2020 r. rabat 10% taniej na wrześniowe edycje Curriculum Implantoprotetyczne i kontynuację dla osób średniozaawansowanych Curriculum Gnatoimplantologiczne - nowe wytyczne jak pogodzić estetykę z funkcją, kiedy jest kompromis a kiedy kamuflaż - 80% praktyki i przypadków .....

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.