tech. Michał Dudkowski

foto główne tech. michał dudkowski
Technik dentystyczny. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w uznanych laboratoriach techniki dentystycznej. Specjalizuje się w nowoczesnych technologiach cyfrowych używanych w dentystyce. Wiedzę oraz praktykę w tym zakresie zdobył uczestnicząc w wielu zaawansowanych, zagranicznych szkoleniach oraz poprzez lata pracy z zastosowaniem różnych systemów światowych liderów. Obecnie zatrudniony jako Specjalista do spraw Cad/Cam w firmie BEGO Medical. Prowadzi szkolenia oraz prezentacje z zakresu technologii nowej generacji.


Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.