Mastership

Certyfikat Umiejętności - Implantoprotetyk Mastership

  • Wykaz przynajmniej 40 odbudowanych implantów lub 20 przypadków, w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi
  • Szczegółowe udokumentowanie 10 przypadków
  • 2 lata doświadczenia w implantoprotetyce
  • Wypełnienie aplikacji
  • Opłata egzaminacyjna
  • Prezentacja przypadków i egzaminDzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.