Diplomate

Międzynarodowe Umiejętności Implantologiczne nadawane przez ICOI cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich lekarzy zajmujących się implantologią, a każda edycja egzaminów podnosi poziom i stawia lekarzom coraz wyższe wymagania.

Fellowship jest pierwszym stopniem, dla lekarzy, którzy mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w leczeniu metodami implantologicznymi i 50 zaimplantowanych przypadków, natomiast drugi stopień- Diplomate jest kolejnym etapem potwierdzania umiejętności, po czterech latach i 200 wszczepionych implantach. 
 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DIPLOMATE

 • 6 lat po ukończeniu studiów
 • 4 lata doświadczenia w implantologii
 • 2 lata członkostwa w PSI/DGOI/ICOI
 • wykaz przynajmniej 200 wszczepionych implantów lub 70 przypadków, w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi
 • dokładna dokumentacja fotograficzna 10 z nich,
 • prezentacja w programie powerpoint, keynote, pdf. (max. 10 zdjęć dokumentujących 1 przypadek)
 

WYMAGANIA DLA UTRZYMANIA UMIEJĘTNOŚCI DIPLOMATE - weryfikacja po okresie 5 -letnim

 • stałe członkostwo przez 5 lat
 • 150 godzin odbytych szkoleń (pasywnie) w zakresie implantologii
 • 4:1 przy wykładach z afiliacji PSI/DGOI/ICOI (aktywnie)
 • 2:1 przy pozostałych wykładach
 • 1 kongres PSI/DGOI/ICOI w Polsce na 3 lata
 • 1 kongres za granicą PSI/DGOI/ICOI lub 1
 • moduł  Expert Programu PSI raz na 3 lata
Szczegółowych informacji udziela Biuro PSI

Lekarze obowiązkowo powinni dostarczyć skany wszystkich certyfikatów z kursów, kongresów, szkoleń o tematyce implantologicznej do biura PSI, przed egzaminami, wraz z wypełnioną aplikacją Diplomate.Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.