Polecana literatura


  1. Terapia wielospecjalistyczna. Pacjent stomatologiczny w ujęciu interdyscyplinarnym. Red. M. Tanasiewicz, wyd. Elamed - https://dlaspecjalistow.pl/pl/p/Terapia-wielospecjalistyczna.-Pacjent-stomatologiczny-w-ujeciu-interdyscyplinarnym-/696
  2. Zuhr, Hürzeler, plastyczno-estetyczna chirurgia periodontologiczna i implantologiczna. Red. M. Dijakiewicz, wyd. Kwintesencja - https://kwintesencja.com.pl/produkt/plastyczno-estetyczna-chirurgia-periodontologiczna-i-implantologiczna
  3. Louie Al-Faraje, Kliniczna i radiologiczna anatomia dla implantologów. Wyd. Kwintesencja - https://kwintesencja.com.pl/produkt/kliniczna-i-radiologiczna-anatomia-dla-implantologow
  4. Louis Al-Faraje, Komplikacje w chirurgii implantologicznej. Wyd. Kwintesencja - https://kwintesencja.com.pl/produkt/komplikacje-w-chirurgii-implantologicznej
  5. Stuart j. Froum, Powikłania w implantologii stomatologicznej. Etiologia, zapobieganie i leczenie. Red. N. Lewkowicz. Wyd. Czelej - https://czelej.com.pl/powiklania-w-implantologii-stomatologicznej.html
  6. M. Chiapasco, Chirurgia stomatologiczna. wyd. 3, red. M. Dominiak, t. Kaczmarzyk. Wyd. Urban&Partner - https://edraurban.pl/ng/ksiazka/chirurgia-stomatologiczna
  7. Słownik implantologii stomatologicznej ICOI. Red. M. Duda, Wyd. PSI - https://psi-icoi.pl/artykul/slownik-implantologii-stomatologicznej
  8. Czasopismo Implantologia Stomatologiczna - www.implantologiastomatologiczna.pl
  9. Czasopismo Twój Przegląd Stomatologiczny - https://dentalmaster.pl/
  10. https://www.facebook.com/praktyczniedlastomatologii/

Kompleksowe szkolenia implantologiczne

Kompleksowe szkolenia implantologiczne to nasza specjalność

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.