Ośrodki szkoleniowe

Podstawową jednostką szkoleniową jest siedziba College w Katowicach uzupełniona przez jednostki zagraniczne - uniwersytety, instytuty i prywatne ośrodki szkoleniowe m. in. w Europie i Stanach Zjednoczonych, w tym:
  • Duda Clinic College of Dental Medicine, Katowice
  • New York University
  • Uniwersytet w Koloni, Kolonia
  • IAI International Academy for Implantology, Baden Baden

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.