Literatura

brak foto

foto główne wpisu is nr 18/18 i. binderman, m. duda zachowanie wyrostka zębodołowego dzięki usuniętym zębom - przetworzonym i wszczepionym z powrotem  pacjentów

brak foto

foto główne wpisu  is nr 9/14 m. duda oraz pozostali autorzy metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne - pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture

foto główne wpisu sw 3/14 m. duda, n. bomba, p. kłosiński jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (mimi) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem mostami

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.