Literatura

foto główne wpisu twój przegląd stomatologiczny nr 11/18 m. duda, p. kłosiński, k. pluta, m. kozyra uzupełnienie braku zęba siecznego w szczęce z kształtowaniem indywidualnego profilu wyłaniania ...

foto główne wpisu is nr 18/18 i. binderman, m. duda zachowanie wyrostka zębodołowego dzięki usuniętym zębom - przetworzonym i wszczepionym z powrotem  pacjentów

foto główne wpisu twój przegląd stomatologiczny nr 3/18 p. kołaczek, p. kłosiński, leczenie protetyczne – efekty oraz konsekwencje z punktu widzenia rehabilitacji logopedycznej

foto główne wpisu e - dentico nr 4/17  m. duda, k. pluta, p. kłosiński, m. riegel proteza typu overdenture wsparta na koronach teleskopowych na implantach jako metoda leczenia utraconej funkcji narządu żucia.

foto główne wpisu twój przegląd stomatologiczny nr 11/17 b. Łukasiewicz koferdam (nie)zbędny element leczenia

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.