Literatura

foto główne wpisu is nr 19/19 m. cieślik-wegemund, d. janas,m. tanasiewicz augmentacja okołowszczepowych tkanek miękkich z wykorzystaniem przeszczepu łącznotkankowego w strefie estetycznej szczęki, s.78

foto główne wpisu twój przegląd stomatologiczny nr 11/18 m. duda, p. kłosiński, k. pluta, m. kozyra uzupełnienie braku zęba siecznego w szczęce z kształtowaniem indywidualnego profilu wyłaniania ...

foto główne wpisu is nr 18/18 i. binderman, m. duda zachowanie wyrostka zębodołowego dzięki usuniętym zębom - przetworzonym i wszczepionym z powrotem  pacjentów

foto główne wpisu twój przegląd stomatologiczny nr 3/18 p. kołaczek, p. kłosiński, leczenie protetyczne – efekty oraz konsekwencje z punktu widzenia rehabilitacji logopedycznej

foto główne wpisu e - dentico nr 4/17  m. duda, k. pluta, p. kłosiński, m. riegel proteza typu overdenture wsparta na koronach teleskopowych na implantach jako metoda leczenia utraconej funkcji narządu żucia.

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.