Formy edukacji


foto glwne formy edukacji
W College of Dental Medicine prowadzone są szkolenia podyplomowe lekarzy stomatologów, lekarzy protetyków, implantologów, implantoprotetyków, periodontologów zgodnie ze standardami ICOI.

Szkolenia prowadzone są w formie Curriculum (44 godziny dydaktyczne w cyklach dwudniowych lub 3 dniowych) lub Mistrzowskiego/Indywidulanego Stażu Implantologicznego (zajęcia indywidualne w cyklach tygodniowych). Do tej pory przeprowadziliśmy 41 edycji Currciulum i 5 Mistrzowskich Stażów.
 
Duda Clinic College of Dental Medicine współpracuje z jednostkami zagranicznymi - uniwersytetami, instytutami i prywatnymi ośrodkami szkoleniowymi m. in. w Europie i Stanach Zjednoczonych, w tym: New York University; Uniwersytet w Koloni, Kolonia,IAI International Academy for Implantology, Baden Baden; San Jorge University w Saragossie (ADI).
Duda Clinic College jest również jednym z ośrodków szkoleniowych dla Master  Implantologii Athenea Dental Institute oraz Polskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego.

Kompleksowe szkolenia implantologiczne

Kompleksowe szkolenia implantologiczne to nasza specjalność

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.