Przypadek dr Magdaleny Gryka - Deszczyńskiej


foto glwne przypadek dr magdaleny gryka - deszczyńskiej
Pacjentka AR(lat 31)
Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w listopadzie 2015 roku  z powodu dolegliwości bólowych okolicy zęba 46 (fot 1). Próchnica obejmowała dno komory – ząb został zakwalifikowany do usunięcia ze względu na brak możliwości leczenia protetycznego.
Pacjentka poinformowana została o wskazaniach do uzupełnienia braków zębowych zarówno po usuniętym zębie 46 jak również braku zęba 36.
Rozpoczęto leczenie biologiczne, usunięcie nieszczelnych wypełnień, próchnicy pierwotnej i wtórnej.
Po zakończonym leczeniu Pacjentka została skierowana na leczenie ortodontyczne celem cofnięcia efektu Godona i przywrócenia miejsca na odbudowy protetyczne braków zębowych. Leczenie metodą Clear Aligner zajęło  ok 3 miesiące. Podczas użytkowania retencji CA zaplanowano zabieg chirurgiczny pogrążenia dwóch implantów(fot 2). Zabieg odbył się jednoczasowo w znieczuleniu nasiękowym w marcu 2019.
Podczas zabiegu wykonywane były zdjęcia punktowe RTG w celu kontroli prawidłowej pozycji implantu (fot 3,4).
Po 6 tygodniach od wprowadzenia implantów wykonany został zabieg Free Gingival Graft (fot 5,6,7,8,9)aby odtworzyć utracone dziąsło przyczepione reg. 36 i 46. Zabieg został również przeprowadzony jednoczasowo dla strony lewej i prawej. Po dwóch tygodniach usunięto szwy nieresorbowalne.
Łącznie po 12 tygodniach od wprowadzenia implantów rozpoczęto procedurę odbudowy protetycznej na implantach i zębach sąsiadujących po leczeniu endodontycznym(fot 10,11,12).
W sierpniu 2019 leczenie zostało zakończone oddaniem koron przykręcanych na podbudowie cyrkonowej licowanej ceramiką (fot 13,14,15). Wykorzystano łączniki hybrydowe.
Ostatnia kontrola prezentowana na zdjęciach miała miejsce w kwietniu 2021 (fot 16,17,18).