Przypadek dr Andrzeja Bociągi


foto glwne przypadek dr andrzeja bociągi
Pacjentka zgłosiła się do gabinetu na poczatku  marca 2020 z powodu odcementowania się korony zęba 15. Wykonano RVG diagnostyczne(fot.1). W badaniu klinicznym stwierdzono ubytek próchnicowy, po którego opracowaniu nie uzyskano wystarczającej ilości tkanek twardych zęba do wykonania nowej korony i ząb zakwalifikowano do ekstrakcji (fot. 2,3).

Zaplanowano usunięcie korzenia zęba 15 wraz z jednoczesną augmentacja zębodołu.
Zabieg przeprowadzono pod koniec marca 2020, użyto materiału ksenogennego BiO-Oss wraz z membraną BioGuide, dodatkowo pobrano krew pacjentki w celu odwirowania APRF, który posłużył jako membrana oraz cześć pocięto i wymieszano z materiałem BiO-Oss, wykonano RVG kontrolne (fot.4).

Pacjentka ponownie zgłosiła się w listopadzie 2020, wykonano CT w celu zaplanowania leczenia implantologicznego (fot.5).

W styczniu 2021 wykonano zabieg wprowadzenia implantu w okolicę 15, wprowadzono implant AlphaBio SPI o srednicy 3,75 i długości 10 mm, zabieg przeprowadzano w znieczuleniu miejscowym(fot. 6,7,8,9,10) .

Po 6 miesiącach odsłonięto implant i założono śrubę gojącą. Po 2 tygodniach okresu gojenia się dziąsła pobrano skany pod koronę na implacie za pomocą skanera wewnątrzustnego(fot.11,12,13,14,15).

Po tygodniu przykręcono koronę na cyrkonie (fot. 16,17) oraz wykonano zdj. RVG kontrolne (fot.18).