Case Collegedr Magdalena Gryka - Deszczyńska - kilka lat po zakończeniu studiów,  mimo wielu już odbytych szkoleń teoretycznych z zakresu implantologii miałam mało pewności w sobie aby móc przeprowadzić samodzielnie zabiegi implantologiczne.  Wszczepienie implantu chodź to z pozoru prosta czynność może nieść wiele komplikacji i powikłań.
Tym sposobem jesienią 2017 roku trafiłam do Duda Clinic College of Dental Medicine na szkolenie Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej.
Wieloletnie doświadczenie dra Mariusza Dudy, wiedza i sposób jej przekazywania pozwoliły mi zrobić te pierwsze kroki. Uzyskałam odpowiedź jak kwalifilować pacjentów, jak pozycjonować implant. Omawialiśmy przypadki z katalogu basic ale prześledziliśmy też procedury leczenia z zakresu zaawansowanej chirurgii.
Siedząc ramie w ramię z Doktorem przeprowadziliśmy zabiegi implantacji omawiając każdy etap po kolei. W tym roku ukończyłam Curriculum Implantologii PSI i po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymałam licencję na prowadzenie praktyki implantologicznej PSI. Równocześnie przystąpiłam do egzaminu międzynarodowej umiejętności implantologicznej Fellowship ICOI. Za dwa lata zamierzam przystąpić do egzaminu Diplomate ICOI. Uważam, że w implantologii najważniejsza jest konsekwencja i systematyczne podnoszenie kwalifikacji.
Polecam taki model edukacji każdemu, kto chce rozpocząć swoją drogę w zakresie implantologii i bezpiecznie leczyć co raz bardziej zaawansowane przypadki. Żeby móc zdobywać szczyty trzeba mieć dobrze opanowane podstawy.

Pacjentka AR(lat 31) Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w listopadzie 2015 roku  z powodu dolegliwości bólowych okolicy zęba 46 (fot 1). Próchnica obejmowała dno komory – ząb został zakwalifikowany do usunięcia ze względu na brak możliwości leczenia protetycznego. Pacjentka poinformowana została o wskazaniach do uzupełnienia braków zębowych zarówno po usuniętym zębie 46 jak również braku zęba 36. Rozpoczęto leczenie biologiczne, usun ...