Afiliacje

College posiada afiliacje uniwersytetów zagranicznych, międzynarodowych stowarzyszeń, instytutów naukowych. Ponad 10 firm branżowych wyraziło do tej pory chęć wsparcia Collegu. Pełna lista afiliacji i partnerów zostanie podana wkrótce do wiadomości.
foto 4 w galerii dla afiliacje
foto 376 w galerii dla afiliacje
foto 5 w galerii dla afiliacje
foto 6 w galerii dla afiliacje
foto 109 w galerii dla afiliacje

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.