Curriculum perioimplantologiczne

 • Szkolenie teoretyczne
 • Warsztaty hands - on
 • Pacjenci Live
 • Czynna asysta przy zabiegach perioimplantologicznych
 • Tylko praktyczne informacje
 • Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne
 • Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grupy
Nazwa Terminy Cena  
IV EDYCJA - PAŹDZIERNIK 2020

Rekrutacja otwarta, zapraszamy:-) UWAGA CENA ZALEŻY OD ILOŚCI OSÓB od 12200 do 17000 zostały 3 wolne miejsca

21.10.2020 - 23.10.2020

2.12.2020 - 4.12.2020

17000 PLN
V EDYCJA - LUTY 2021

Rekrutacja otwarta, zapraszamy:-) UWAGA CENA ZALEŻY OD ILOŚCI OSÓB od 12200 do 17000

17.02.2021 - 19.02.2021

24.03.2021 - 26.03.2021

17000 PLN
VI EDYCJA - WRZESIEŃ 2021

Rekrutacja otwarta, zapraszamy:-) UWAGA CENA ZALEŻY OD ILOŚCI OSÓB od 12200 do 17000

20.10.2021 - 22.10.2021

17.11.2021 - 19.11.2021

* Ceny zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu perioimplantologii lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia w periodontologii i jej zastosowaniu w implantologii, mają niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Przeprowadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do perioimplantologii, warsztaty z nauką technik zabiegowych a każdy uczestnik szkolenia będzie miał również możliwość czynnego asystowania przy przyjmowaniu wielu pacjentów perioimplantologicznych na różnych etapach leczenia. Szkolenie odbywa się w grupach 6 osobowych. 

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu etiopatogenezy i epidemiologii zaplenia przyzębia i zapalenia okołowszczepowego

dr n. med. Mariusz Duda, dr n. med. Marta Cieślik - Wegemund

 1. Różnice anatomiczne i histologiczne pomiędzy przyzębiem wokół implantów i zębów.
 2. Omówienie miejscowych i ogólnoustrojowych czynników ryzyka  wystąpienia zapalenia przyzębia, mucositis i  periimplantitis. Czynniki bakteryjne, zapalenie przyzębia, nikotynizm, zła higiena, przeciążenia zwarciowe, parafunkcje, osteoporoza, cukrzyca, radioterapia, leki.
 3. Podział zapaleń okołowszczepowych i zapaleń przyzębia
 4. Algorytm postępowania w przypadku zapalenia okołowszczepowego. Protokół CIST
 5. Rola fazy podtrzymującej w długoletnim funkcjonowaniu implantów w jamie ustnej pacjenta
 6. Algorytm wizyt kontrolnych w zależności od istniejących czynników ryzyka
 7. Wpływ braku dziąsła zrogowaciałego w etiopatogenezie zapaleń okołowszczepowych
 8. Wpływ biotypu dziąsła w etiopatogenezie zapalenia okołowszczepowego i zaburzeniu z zakresu estetyki kompleksu biało-czerwonego.

2. Metody leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego zapaleń przyzębia i zapaleń okołowszczepowych

dr n. med. Marta Cieślik - Wegemund

 1. Przygotowanie pacjenta z zapaleniem przyzębia do zabiegu implantacji. Rodzaje zabiegów płatowych. Techniki szycia.
 2. Wskazania do leczenia niechirurgicznego
 3. Instrumentarium wykorzystywane w leczeniu niechirurgicznym i chirurgicznym
 4. Wskazania do leczenia chirurgicznego.
 5. Leczenie resekcyjne, implantoplastyka.
 6. Leczenie regeneracyjne. Sterowana regeneracja kości w obrębie implantów w przebiegu periimplantitis. Sterowana regeneracja tkanek przyzębia w przebiegu periodontitis. Rodzaje materiałów kościozastępczych i membran zaporowych.
 7. Rodzaje czynników wzrostu i omówienie ich działania.
 8. Wykorzystanie A-PRF i  I-PRF w GTR i GBR.
 9. Omówienie metod dekontaminacji mechanicznej powierzchni implantów w przebiegu leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego
 10. Omówienie metod dekontaminacji chemicznej powierzchni implantów w przebiegu leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego
 11. Leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne z wykorzystaniem terapii fotodynamicznej.  Protokół postepowania.
 12. Antybiotykoterapia miejscowa i ogólnoustrojowa w przebiegu zapaleń przyzębia i zapalenia okołowszczepowego.
 13. Wykorzystanie laserów w leczeniu zapaleń przyzębia i zapaleń okołowszczepowych

3. Metody diagnostyczne w zapaleniu przyzębia oraz zapaleniu okołowszczepowym

dr n. med. Rafał Wiench

 1. Ocena higieny u pacjentów przed i po implantacji. Wskaźniki higieny.
 2. Omówienie instrumentarium diagnostycznego wykorzystywanego w badaniu tkanek przyzębia wokół zębów i implantów.
 3. Metody diagnostyczne wykorzystywane w badaniu tkanek wokół zębów i implantów. Badanie bakteriologiczne. Badanie genetyczne.
 4. Ocena zaawansowania stanu zapalnego i rokowania w zakresie przeżycia zębów własnych i implantów w przebiegu periodontitis i periimplantitis. Wskaźnik krwawienia.
 5. Ocena parametrów klinicznych ( PD, CAL, MR)
 6. Diagnostyka  radiologiczna ubytków kostnych.

4. Zagadnienia z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej w obrębie zębów i implantów

dr n. med. Marusz Duda, dr n. med. Marta Cieślik - Wegemund

 1. Techniki pogłębiania przedsionka jamy ustnej.
 2. Technika poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego (FGG). Technika pobierania przeszczepu. Techniki preparowania miejsca biorczego. Technika szycia miejsca biorczego i dawczego
 3. Techniki pobierania przeszczepu łącznotkankowego. Metoda szycia miejsca biorczego
 4. Metody augmentacji tkanki miękkiej w okolicach implantu w celu poprawy estetyki i pogrubienia biotypu dziąsłowego. Metoda tunelowa.

 
 

 

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.