Curriculum implantologii małoinwazyjnej

 • Szkolenie teoretyczne
 • Warsztaty hands - on
 • Live - surgery
 • Samodzielne implantacje
 • Tylko praktyczne informacje
 • Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne
 • Liczba miejsc ograniczona, 4- ro osobowe grupy
 • Szkolenie na poziomie podstawowym i średnim umożliwiające rozpoczęcie kształcenia się w wybranym kierunku lub uzupełnienie dotychczasowych umiejętności.
Nazwa Terminy Cena  
XI EDYCJA - WRZESIEŃ 2019

Rekrutacja zamknięta - zapraszamy w styczniu!

16.09.2019 - 17.09.2019

7.10.2019 - 8.10.2019

25.11.2019 - 26.11.2019

9.12.2019 - 10.12.2019

14300 PLN 
XII - EDYCJA STYCZEŃ 2020

Lista rezerwowych, prosimy o kontakt telefoniczny. Wkrótce podamy terminy na wrzesień 2020.

27.01.2020 - 28.01.2020

24.02.2020 - 25.02.2020

23.03.2020 - 24.03.2020

20.04.2020 - 21.04.2020

14300 PLN 

* Ceny zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

1. Podstawy implantologii. Zasady i prawa w implantologii stomatologicznej.

dr n. med. Mariusz Duda

 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu i planowanie całego toku leczenia implantoprotetycznego. 
 • Koncepcje odbudowy braków zębowych w implantoprotetyce.
 • Ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką. 
 • Pozycjonowanie implantów w strefie estetycznej i w odcinku bocznym, w korzystnych i niekorzystnych warunkach anatomicznych.
 • Umiejętność nacięcia płata błony śluzowej z okostną, umiejętność postępowania  z tkankami miękkimi i z tkanką kostną, umiejętność szycia rany. 
 • Wdrożenie planowania, prowadzenie cięcia, odwarstwienie okostnej, zasady preparacji kości.
Warsztaty
Instrumentarium implantologiczne, zakładanie implantów w korzystnych warunkach anatomicznych na modelach fantomowych. Schematy postępowania.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.
 

2. Planowanie prostych zabiegów implantologicznych, pojedyncza implantacja w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce. 

dr n. med. Mariusz Duda

 • Pojęcie strefy estetycznej, definicja implantacji natychmiastowej.
 • Analiza algorytmu postępowania i przypadków.
 • Kryteria obciążenia natychmiastowego w przypadku protez całkowitych dolnych i górnych. 
 • Wprowadzenie 4 implantów w odcinku przednim żuchwy. Overdenture. 
 • Planowanie pełnych rekonstrukcji implantoprotetycznych.
 
Warsztaty
Zakładanie implantów na modelach zwierzęcych. Techniki odwarstwiania płata, szycie chirurgiczne. Przygotowanie PRF.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.
 

3.Przegląd  podstawowych procedur augmentacyjnych w implantologii.

dr n. med. Mariusz Duda

 • Augmentacja poekstrakcyjna, augmentacja boczna, technika osteotomowa, spreading, splitting. 
 • Implantacja przezśluzówkowa, bezpłatowa. 
 • Przegląd biomateriałów - autogenne, allogenne, xenogenne, syntetyczne.
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej - metodą wewnętrzną, z dojścia przez wyrostek zębodołowy, poprzez podniesienie membrany Schneidera (sinus lifting zamknięty, sinus lifting otwarty).
 • Implantologia cyfrowa, skanowanie, szablony implantoprotetyczne, digital workflow.
 • Digital workflow - skanowanie pacjenta, tomografia CBCT, skaner wewnątrzustny - łączenie obrazów CBCT i skanów, planowanie rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycznej.
 • Obciążenie natychmiastowe i odroczone, 
 • Indywidualne profile wyłaniania. Uzupełnienia tymczasowe, dobór łączników, materiałów, oddanie pracy natychmiastowej, korekty.
 
Warsztaty
Elementy stomatologii cyfrowej, szablony chirurgiczne. Zakładanie implantów na modelach fantomowych. Warsztaty skanowania. Projektowanie implantu i szablonu.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.
 

4. Błędy w implantologii. Powikłania śródzabiegowe, wczesne, późne. Wstęp do periodontologii w implantologii. 

dr n. med. Mariusz Duda

 • Znaczenie dziąsła zrogowaciałego w obrębie implantów.
 • Techniki augmentacji tkanki miękkiej w celu poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego.
 • Prezentacja szeregu przypadków powikłań. 
 • Sposoby rozwiązywania problemów w implantologii, zapobieganie powikłaniom.
 • Aspekty prawne, odpowiedzialność lekarza implantologa, praca biegłego sądowego. 
 • Dokumentacja fotograficzna w implantologii. 
 
Warsztaty
Zakładanie implantów na modelach zwierzęcych. Elementy implantoprotetyczne. Przygotowanie autogennego biomateriału kostnego (zęby własne pacjenta). 
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.
 


 

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.