Curriculum implantologii małoinwazyjnej


foto glwne curriculum implantologii małoinwazyjnej
 • Szkolenie teoretyczne
 • Warsztaty hands - on
 • Live - surgery
 • Samodzielne implantacje
 • Tylko praktyczne informacje
 • Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne
 • Liczba miejsc ograniczona, 4- ro osobowe grupy
 • Szkolenie na poziomie podstawowym i średnim umożliwiające rozpoczęcie kształcenia się w wybranym kierunku lub uzupełnienie dotychczasowych umiejętności.
Nazwa Terminy Cena  
XX EDYCJA - STYCZEŃ 2024 

Rekrutacja zamknięta:-), zapraszamy na edycję 21 wrzesień 2024

19.02.2024 - 21.02.2024

22.04.2024 - 24.04.2024

17300 PLN 
XXI EDYCJA - PAŹDZIERNIK 2024

Rekrutacja otwarta, zapraszamy:-)

21.10.2024 - 23.10.2024

2.12.2024 - 4.12.2024

18300 PLN

Program Curriculum implantologii małoinwazyjnej


1. Podstawy implantologii. Zasady i prawa w implantologii stomatologicznej.

lek.dent. Jakub Munk Master in Oral Implantolgy

 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu i planowanie całego toku leczenia implantoprotetycznego. 
 • Koncepcje odbudowy braków zębowych w implantoprotetyce.
 • Ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką. 
 • Pozycjonowanie implantów w strefie estetycznej i w odcinku bocznym, w korzystnych i niekorzystnych warunkach anatomicznych.
 • Umiejętność nacięcia płata błony śluzowej z okostną, umiejętność postępowania  z tkankami miękkimi i z tkanką kostną, umiejętność szycia rany. 
 • Wdrożenie planowania, prowadzenie cięcia, odwarstwienie okostnej, zasady preparacji kości.

Warsztaty dr Mateusz Duda, dr Jakub Munk Master in Oral Implantolgy
Instrumentarium implantologiczne, zakładanie implantów w korzystnych warunkach anatomicznych na modelach fantomowych. Schematy postępowania.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.


2. Planowanie prostych zabiegów implantologicznych, pojedyncza implantacja w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce. 

lek.dent. Jakub Munk Master in Oral Implantolgy

 • Pojęcie strefy estetycznej, definicja implantacji natychmiastowej.
 • Analiza algorytmu postępowania i przypadków.
 • Kryteria obciążenia natychmiastowego w przypadku protez całkowitych dolnych i górnych. 
 • Wprowadzenie 4 implantów w odcinku przednim żuchwy. Overdenture. 
 • Planowanie pełnych rekonstrukcji implantoprotetycznych.

 
Warsztaty dr Mateusz Duda, dr Jakub Munk Master in Oral Implantolgy
Zakładanie implantów na modelach zwierzęcych. Techniki odwarstwiania płata, szycie chirurgiczne. Przygotowanie PRF.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.


3. Przegląd  podstawowych procedur augmentacyjnych w implantologii.

lek.dent. Jakub Munk Master in Oral Implantolgy

 • Augmentacja poekstrakcyjna, augmentacja boczna, technika osteotomowa, spreading, splitting. 
 • Implantacja przezśluzówkowa, bezpłatowa. 
 • Przegląd biomateriałów - autogenne, allogenne, xenogenne, syntetyczne.
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej - metodą wewnętrzną, z dojścia przez wyrostek zębodołowy, poprzez podniesienie membrany Schneidera (sinus lifting zamknięty, sinus lifting otwarty).
 • Implantologia cyfrowa, skanowanie, szablony implantoprotetyczne, digital workflow.
 • Digital workflow - skanowanie pacjenta, tomografia CBCT, skaner wewnątrzustny - łączenie obrazów CBCT i skanów, planowanie rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycznej.
 • Obciążenie natychmiastowe i odroczone, 
 • Indywidualne profile wyłaniania. Uzupełnienia tymczasowe, dobór łączników, materiałów, oddanie pracy natychmiastowej, korekty.

 
Warsztaty dr Mateusz Duda, dr Jakub Munk Master in Oral Implantolgy
Elementy stomatologii cyfrowej, szablony chirurgiczne. Zakładanie implantów na modelach fantomowych. Warsztaty skanowania. Projektowanie implantu i szablonu.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.


4. Błędy w implantologii. Powikłania śródzabiegowe, wczesne, późne. Wstęp do periodontologii w implantologii. 

lek.dent. Jakub Munk Master in Oral Implantolgy

 • Znaczenie dziąsła zrogowaciałego w obrębie implantów.
 • Techniki augmentacji tkanki miękkiej w celu poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego.
 • Prezentacja szeregu przypadków powikłań. 
 • Sposoby rozwiązywania problemów w implantologii, zapobieganie powikłaniom.
 • Aspekty prawne, odpowiedzialność lekarza implantologa, praca biegłego sądowego. 
 • Dokumentacja fotograficzna w implantologii. 

 
Warsztaty dr Mateusz Duda, dr Jakub Munk Master in Oral Implantolgy
Zakładanie implantów na modelach zwierzęcych. Elementy implantoprotetyczne. Przygotowanie autogennego biomateriału kostnego (zęby własne pacjenta). 
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.