Curriculum implantologii małoinwazyjnej


foto glwne curriculum implantologii małoinwazyjnej
 • Szkolenie teoretyczne
 • Warsztaty hands - on
 • Live - surgery
 • Samodzielne implantacje
 • Tylko praktyczne informacje
 • Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne
 • Liczba miejsc ograniczona, 4- ro osobowe grupy
 • Szkolenie na poziomie podstawowym i średnim umożliwiające rozpoczęcie kształcenia się w wybranym kierunku lub uzupełnienie dotychczasowych umiejętności.
Nazwa Terminy Cena  
XVII EDYCJA - WRZESIEŃ 2022

Edycja w toku, zapraszamy styczeń 2024, kontakt telefoniczny

12.09.2022 - 13.09.2022

3.10.2022 - 4.10.2022

21.11.2022 - 22.11.2022

12.12.2022 - 13.12.2022

16300 PLN 
XVIII EDYCJA - STYCZEŃ 2023

Rekrutacja zamknięta, otwarta lista rezerwowych; zapraszamy - styczeń 2024

23.01.2023 - 24.01.2023

20.02.2023 - 21.02.2023

20.03.2023 - 21.03.2023

24.04.2023 - 25.04.2023

16300 PLN 
XIX EDYCJA - WRZESIEŃ 2023

Rekrutacja zamknięta, otwarta lista rezerwowych; zapraszamy - styczeń 2024

11.09.2023 - 12.09.2023

2.10.2023 - 3.10.2023

20.11.2023 - 21.11.2023

11.12.2023 - 12.12.2023

16300 PLN 

Program Curriculum implantologii małoinwazyjnej


1. Podstawy implantologii. Zasady i prawa w implantologii stomatologicznej.

dr n. med. Mariusz Duda

 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu i planowanie całego toku leczenia implantoprotetycznego. 
 • Koncepcje odbudowy braków zębowych w implantoprotetyce.
 • Ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką. 
 • Pozycjonowanie implantów w strefie estetycznej i w odcinku bocznym, w korzystnych i niekorzystnych warunkach anatomicznych.
 • Umiejętność nacięcia płata błony śluzowej z okostną, umiejętność postępowania  z tkankami miękkimi i z tkanką kostną, umiejętność szycia rany. 
 • Wdrożenie planowania, prowadzenie cięcia, odwarstwienie okostnej, zasady preparacji kości.

Warsztaty
Instrumentarium implantologiczne, zakładanie implantów w korzystnych warunkach anatomicznych na modelach fantomowych. Schematy postępowania.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.


2. Planowanie prostych zabiegów implantologicznych, pojedyncza implantacja w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce. 

dr n. med. Mariusz Duda

 • Pojęcie strefy estetycznej, definicja implantacji natychmiastowej.
 • Analiza algorytmu postępowania i przypadków.
 • Kryteria obciążenia natychmiastowego w przypadku protez całkowitych dolnych i górnych. 
 • Wprowadzenie 4 implantów w odcinku przednim żuchwy. Overdenture. 
 • Planowanie pełnych rekonstrukcji implantoprotetycznych.

 
Warsztaty
Zakładanie implantów na modelach zwierzęcych. Techniki odwarstwiania płata, szycie chirurgiczne. Przygotowanie PRF.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.


3. Przegląd  podstawowych procedur augmentacyjnych w implantologii.

dr n. med. Mariusz Duda

 • Augmentacja poekstrakcyjna, augmentacja boczna, technika osteotomowa, spreading, splitting. 
 • Implantacja przezśluzówkowa, bezpłatowa. 
 • Przegląd biomateriałów - autogenne, allogenne, xenogenne, syntetyczne.
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej - metodą wewnętrzną, z dojścia przez wyrostek zębodołowy, poprzez podniesienie membrany Schneidera (sinus lifting zamknięty, sinus lifting otwarty).
 • Implantologia cyfrowa, skanowanie, szablony implantoprotetyczne, digital workflow.
 • Digital workflow - skanowanie pacjenta, tomografia CBCT, skaner wewnątrzustny - łączenie obrazów CBCT i skanów, planowanie rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycznej.
 • Obciążenie natychmiastowe i odroczone, 
 • Indywidualne profile wyłaniania. Uzupełnienia tymczasowe, dobór łączników, materiałów, oddanie pracy natychmiastowej, korekty.

 
Warsztaty
Elementy stomatologii cyfrowej, szablony chirurgiczne. Zakładanie implantów na modelach fantomowych. Warsztaty skanowania. Projektowanie implantu i szablonu.
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.


4. Błędy w implantologii. Powikłania śródzabiegowe, wczesne, późne. Wstęp do periodontologii w implantologii. 

dr n. med. Mariusz Duda

 • Znaczenie dziąsła zrogowaciałego w obrębie implantów.
 • Techniki augmentacji tkanki miękkiej w celu poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego.
 • Prezentacja szeregu przypadków powikłań. 
 • Sposoby rozwiązywania problemów w implantologii, zapobieganie powikłaniom.
 • Aspekty prawne, odpowiedzialność lekarza implantologa, praca biegłego sądowego. 
 • Dokumentacja fotograficzna w implantologii. 

 
Warsztaty
Zakładanie implantów na modelach zwierzęcych. Elementy implantoprotetyczne. Przygotowanie autogennego biomateriału kostnego (zęby własne pacjenta). 
Zabiegi
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, dokumentacji. Każdorazowo samodzielne implantacje oraz czynna asysta przy zabiegach wszystkich uczestników szkolenia. 2 - 3 zabiegi podczas jednego spotkania.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie dodatkowego zabiegu pod okiem instruktora.