Curriculum implantologii małoinwazyjnej

  • Szkolenie teoretyczne
  • Warsztaty hands - on
  • Live - surgery
  • Samodzielne implantacje
  • Tylko praktyczne informacje
  • Każdy uczestnik otrzymuje 58 punktów edukacyjnych
  • Liczba miejsc ograniczona, 4- ro osobowe grupy
  • Szkolenie na poziomie podstawowym i średnim umożliwiające rozpoczęcie kształcenia się w wybranym kierunku lub uzupełnienie dotychczasowych umiejętności.
Nazwa Terminy Cena  
X EDYCJA - STYCZEŃ 2019

Edycja w toku. Zapraszamy na kolejną edycję we wrześniu, zostały 2 wolne miejsca:-)

21.01.2019 - 22.01.2019

25.02.2019 - 26.02.2019

18.03.2019 - 19.03.2019

8.04.2019 - 9.04.2019

12990 PLN 
XI EDYCJA - WRZESIEŃ 2019

Rekrutacja otwarta, zostały 2 wolne miejsca, zapraszamy:-)

16.09.2019 - 17.09.2019

7.10.2019 - 8.10.2019

18.11.2019 - 19.11.2019

9.12.2019 - 10.12.2019

14300 PLN

* Ceny zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego, mają niewielkie doświadczenie implantologiczne lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Przeprowadzone zostanie szkolenie w planowaniu i kwalifikowaniu pacjenta do zabiegu z możliwością nauki krok po kroku technik, które umożliwiają bezpieczną, przewidywalną implantację. Nauka obejmować będzie podstawowe techniki chirurgiczne, samodzielne implantacje pod okiem instruktorów w korzystnych warunkach anatomicznych. Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands - on  będzie miał możliwość samodzielnej implantacji podczas każdego z 4 modułów szkoleniowych. W czasie całego szkolenia każdy uczestnik wprowadzi samodzielnie co najmniej 4 implanty lub większą ilość implantów pod okiem instruktorów. Celem Curriculum nie jest nauka takich zaawansowanych procedur jak np. sinus lifting, przeszczepy tkanek miękkich, bloki kostne czy implantacje mnogie. Szkolenie odbywa się w 4 osobowych grupach.
Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom.
Kwalifikacja pacjenta do zabiegu. Planowanie całego toku leczenia implantoprotetycznego. Umiejętność zachowania zasad aseptyki i jałowości na sali zabiegowej, przygotowanie gabinetu i pacjenta do zabiegu, chirurgiczne umycie się operatora i asysty do zabiegu. Podstawy chirurgii stomatologicznej. Ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką. Umiejętność nacięcia płata błony śluzowej z okostną, umiejętność postępowania  z tkankami miękkimi i z tkanką kostną, umiejętność szycia rany. Planowanie prostych zabiegów implantologicznych, pojedyncza implantacja w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce, wprowadzenie 4 implantów w odcinku przednim żuchwy. Kryteria obciążenia natychmiastowego w przypadku protez całkowitych dolnych i górnych. Przegląd  podstawowych procedur w implantologii - augmentacja poekstrakcyjna, augmentacja boczna, technika osteotomowa, implantacja przezśluzówkowa bezpłatowa. Dokumentacja fotograficzna w implantologii. Powikłania i aspekty prawne.

 

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.