Curriculum Implantologii Duda Clinic College


foto glwne curriculum implantologii duda clinic college
Curriculum Implantologii Duda Clinic College dla European Master Degree in Oral Implantology
 
Celem umożliwienia aplikowania przez absolwentów Duda Clinic College na studia podyplomowe European Master Degree in Oral Implantology stworzyliśmy od 2019 roku spójny program - Curriculum Implantologii Duda Clinic College. 
 
Powyższe szkolenie składa się z dotychczasowych modułów edukacyjnych Duda Clinic College: Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, Curriculum Implantoprotetyki i Curriculum Perioimplantologii na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Curriculum Implantologii Duda Clinic College obejmuje zatem 3 główne bloki tematyczne: implantologię, implantoprotetykę i perioimplantologię.
 
Zgodnie z wymogami rekrutacji European Master Degree in Oral Implantology EMDOI aby rozpocząć podyplomowe studia magisterskie, które z założenia będą na poziomie zaawansowanym, w wymaganiach rekrutacyjnych - oprócz znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 - wymagane będzie podstawowe doświadczenie chirurgiczne, periodontologiczne i implantologiczne.
 
Szkolenia w formie modułów Curriculum prowadzone są Duda Clinic College od 2014 roku i do tej pory ukończyło je 200 lekarzy. Wszystkie pozyskane przez lekarzy do tej pory certyfikaty szkoleniowe z poszczególnych modułów są uznawane dla ciągłości szkolenia. Oznacza to, że można uzupełnić lub uaktualnić wiedzę o brakujące moduły - na przykład o Curriculum Implantoprotetyki i Curriculum Perioimplantologii przez lekarza, który ukończył do tej pory jeden z modułów - Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej. Można również po uprzednim ukończeniu 2 modułów ukończyć trzeci i tym samym skompletować pełen cykl: Curriculum Implantologii Duda Clinic College.
 
Rekrutacja jest w toku a ukończenie pełnego cyklu edukacyjnego Curriculum Implantologii Duda Clinic College w formie 3 modułów można rozłożyć od roku 2019 na 1,5 roku do 3 lat, bowiem każdy z modułów trwa 1 semestr. Każdy z modułów składa się z czterech dwudniowych spotkań lub dwóch intensywnych spotkań 3 dniowych i obejmuje wykłady teoretyczne, warsztaty i zajęcia praktyczne w małych, 4 - 6 osobowych grupach. Każdy z modułów to 44 godziny edukacyjne.
 
Duda Clinic College of Dentistry jest jednym z podmiotów szkoleniowych, które zapewniają edukację implantologiczną umożliwiającą ubieganie się o przyjęcie na pierwsze w kraju studia podyplomowe z zakresu implantologii i implantoprotetyki z akredytacją MEN - European Master Degree in Oral Implantology (ECTS 120). Studia będą trwały 2 lata (4 semestry, ECTS 120) i będą realizowane w formule modułowej (10). Program zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów PTS-u, UM we Wrocławiu i nie tylko. Wyróżnia go duża liczba teoretycznych wykładów, praktycznych zajęć na fantomach i kadawerach, a także obserwacji klinicznych w akredytowanych ośrodkach PTS-u. Uczestnicy studiów będą realizować własne badania kliniczne pod indywidualną opieką wykładowców. Nauka kończy się pracą magisterską. Po jej obronie uczestnik uzyskuje międzynarodowy tytuł „mastera” z implantologii, z certyfikatem uniwersyteckim i towarzystwa naukowego.