Curriculum gnatoimplantologiczne

Curriculum gnatoimplantologiczne
 • Szkolenie teoretyczne
 • Warsztaty hands - on
 • Live - surgery
 • Czynna asysta przy pacjentach implantoprotetycznych
 • Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne
 • Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grup
Nazwa Terminy Cena  
I EDYCJA - WIOSNA 2020

Już są nowe terminy! zapraszamy:-)

9.03.2020 - 10.03.2020

6.04.2020 - 7.04.2020

11.05.2020 - 12.05.2020

8.06.2020 - 9.06.2020

12000 PLN

* Ceny zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Celem curriculum jest przekazanie  średnio zaawansowanej wiedzy lekarzom posiadającym  średnie lub znaczne doświadczenie implantoprotetyczne. Kierowane jest do lekarzy stomatologów którzy pragną poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat implantoprotetyki, szeroko pojętego zespołu TMD oraz okluzji i funkcji układu stomatognatycznego. Podczas kursu lekarz otrzymuje usystematyzowaną wiedzę, algorytmy postępowania, a w ramach zajęć praktycznych będzie mógł z udziałem pacjentów przećwiczyć zdobywaną wiedzę.

Tematyka kursu:
 • Diagnostyka przyrządowa pacjentów implantoprotetycznych  z uwzględnieniem gotowego algorytmu postępowania rekomendowanego przez zespół wykładowców Duda Clinic College.
 • Wyselekcjonowanie pacjentów „bezpiecznych” i pacjentów dysfunkcyjnych i parafunkcyjnych,
 • Wdrożenie technik i odpowiednich materiałów dla powyższych grup.
 • Zostaną przedstawione sposoby jak pacjenta „trudnego” przenieść do grupy pacjentów „bezpiecznych”.
 • Dobór materiałów, technik odtwórczych, systemów implantologicznych w oparciu o warunki miejscowe, ogólnoustrojowe oraz możliwości finansowe Pacjenta.
 • Analiza  dostępnych technik wykonywania prac protetycznych oraz materiałów rekomendowanych przez Duda Clinic College do wykonywania poszczególnych typów prac odtwórczych natychmiastowych, długoczasowych i ostatecznych.
 • Przedstawione zostaną szczegółowe zasady interakcji między tkankami układu stomatognatycznego a pracami implantoprotetycznymi z uwzględnieniem kierunków sił.
 • Omówione zostaną parametry, istotne dla lekarza praktyka, urządzeń stosowanych w laboratorium  oraz w gabinecie, używane podczas wykonywania różnych typów prac oraz diagnostyki. Koncepcje okluzji na pracach stałych, ruchomych, całkowitych i częściowych.
TEMATYKA PRAKTYCZNA KURSU
 
Celem szkolenia jest nauka praktycznych technik diagnostycznych poprzedzających przystąpienie do działania z pacjentem implantologicznym.
 • Kierowanie i ocena plików DICOM o różnym polu obrazowania.
 • Skanowanie pacjentów pod prace wsparte na implantach- omówienie doświadczeń związanych z problemami technologii cyfrowej.
 • Rejestracja łukiem twarzowym oraz pobieranie dynamicznych rejestratów. Wstęp do axiografii i kondylografii.
 • Ustawienie Relacji Centralnej.
 • Nastawienie artykulatora oraz montowanie modeli w artykulatorze- współpraca z technikiem.
 • Procedura wykonywania szyn okluzyjnych
 • Praca z modelami drukowanymi i klasycznymi w artykulatorach wirtualnych i klasycznych.
 • Zastosowanie protokołu kalkowego podczas oddawania gotowych prac oraz podczas prób.

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.