Curriculum chirurgii przedimplantacyjnej


foto glwne curriculum chirurgii przedimplantacyjnej
 • Szkolenie teoretyczne
 • Warsztaty Hands-on
 • Pacjenci Live
 • Czynna asysta przy zabiegach chirurgicznych
 • Tylko praktyczne informacje
 • Każdy uczestnik otrzymuje 58 punktów edukacyjnych
 • Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grupy
Nazwa Terminy Cena  
III EDYCJA - WIOSNA 2022 

Rekrutacja otwarta, zapraszamy do kontaktu telefonicznego :-) UWAGA CENA ZALEŻY OD ILOŚCI OSÓB od 11500 do 16500

-

-

16500 PLN 

Program Curriculum chirurgii przedimplantacyjnej


Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu chirurgii prze­dimplantacyjnej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia w chi­rurgii i jej zastosowaniu w implantologii, mają niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzowaćdotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Prze­prowadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do chirurgii prze­dimplantacyjnej, warsztaty z nauką technik zabiegowych a każdy uczestnik szkolenia będzie miał również możliwość czynnego asystowania przy przyj­mowaniu wielu pacjentów na różnych etapach leczenia. Szkolenie odbywa się w grupach 6 osobowych.
 

1. Propedeutyka chirurgii stomatologicznej.

dr n. med. Marcin Czajka, dr n. med. Mariusz Duda

 1. Omówienie podstawowych struktur  anatomicznych.
 2. Przygotowanie gabinetu do podstawowych zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Zasady aseptyki i antyseptyki. Przygotowanie personelu do asysty przy zabiegach chirurgicznych.
 3. Podstawowe instrumentarium do przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych.
 4. Przygotowanie farmakologiczne pacjenta do zabiegu chirurgicznego. Analgosedacja, sedoanalgezja - współpraca z anestezjologiem. Podtlenek azotu. Znieczulenie miejscowe - sposoby podawanie środka znieczulającego. Rodzaje środków znieczulających.
 5. Prezentacja różnych rodzajów cięć i rodzaje płatów (pełnej grubości, płat dzielony).
 6. Materiały do opatrunków chirurgicznych, rodzaje nici chirurgicznych - ich wady i zalety Techniki szycia - szwy pojedyncze, ciągłe, materacowe, etc. Rodzaje węzłów.
 7. Diagnostyka przedzabiegowa. Podstawowe badania radiologiczne. Korzystanie z CBCT. Diagnostyka zmian patologicznych w jamie ustnej.


2. Podstawowe zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej.

dr n. med. Marcin Czajka

 1. Zasady usuwania zębów
 2. Zasady przeprowadzania nieskomplikowanych ekstrakcji zębowych.
 3. Zasady postępowanie w skomplikowanych ekstrakcjach zębów.
 4. Zasady postępowanie z zębami zatrzymanymi.
 5. Zasady przed- i pooperacyjnego postępowania z pacjentem.
 6. Plastyka wyrostka.
 7. Podstawowe zabiegi chirurgii przeprotetycznej.
 8. Powikłania po zabiegach usunięcia zębów.
 9. Postępowanie z pacjentami poddanymi radio- i chemioterapii.
 

3. Zaawansowane zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej.

dr n. med. Marcin Czajka

 1. Podstawy diagnostyki różnicowej i pobierania materiału do badań histopatologicznych.
 2. Torbiele zębpochodne. Diagnostyka i postępowanie z torbielami zęboopochodnymi.
 3. Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych.
 4. Zabiegi resekcji zębów w odcinku przednim i bocznym.
 5. Plastyka połączenia ustno-zatokowego.
 6. Zębopochodne schorzenia zatoki szczękowej.


4. Techniki augmentacyjne.

dr n. med. Mariusz Duda, dr n. med. Marcin Czajka

 1. Rodzaje materiałów augmentacyjnych.
 2. Zasady postępowanie w sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich.
 3. Augmentacja poekstrakcyjna
 4. Augmentacja przedimplantacyjna. Poszerzenie wyrostka zębodołowego. Zamknięte i otwarte podniesienie dna zatoki szczękowej.
 5. Powikłania śród- i pozabiegowe.
 6. Wprowadzenie do implantologii.
 7. Podsumowanie.