CONTINUUM IMPLANTOLOGII


foto glwne continuum implantologii
• Planowanie i kosztorysowanie kompleksowych przypadków premium
• Minimalnie inwazyjny sinus lifting versus klasyczny sinus lifting
• Bloki kostne versus inne możliwe rozwiązania
• Porównanie technik augmentacji tkanki miękkiej w trakcie odsłaniania implantów (FGG/ Roll-flap/APF+CTG)
• Porównanie technik pokrycia recesji przy implantach
• Leczenie niechirurgiczne versus chirurgiczne w zapaleniach okolowszczepowych
• Pelnołukowe rekonstrukcje implantoprotetyczne w ujęciu interdyscyplinarnym
• Implantoprotetyka w pełnej artykulacji - okluzja terapeutyczna
• Kompleksowa odbudowa protetyczna w środowisku cyfrowym
• Strategie postępowania w przypadku powikłań
Nazwa Terminy Cena  
I EDYCJA - WRZESIEŃ 2022

Rekrutacja otwarta, zapraszamy:-)

26.09.2022 - 28.09.2022

5.12.2022 - 7.12.2022

17300 PLN