dr Paweł Kłosiński

foto główne dr paweł kłosiński
Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Praktyk, uczestnik wielu konferencji, specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych. Współautor publikacji w czasopismach branżowych. Specjalizuje się w rekonstrukcjach implantoprotetycznych, protetycznych z uwzględnieniem norm okluzji. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie technologii cyfrowych w stomatologii oraz frezowania CADCAM.W Klinice Duda Clinic prowadzi kursy praktyczne dla lekarzy stomatologów z zakresu implantologii i protetyki.


Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.