CEDE 14 -16 wrzesień

foto główne cede 14 -16 wrzesień
Zapraszamy na Środkowoeuropejską Wystawę Produktów Stomatologicznych CEDE w Poznaniu w dniach 14-16 września 2017 r.
STOISKO P.3. PASAŻ

"Dodatkowo CEDE 2017 towarzyszył będzie  Kongres Unii Stomatologii Polskiej, pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak.
CEDE 2017 otwiera nowy rozdział w historii wydarzenia. Wystawa stawia sobie za cel integrację świata biznesu z codzienną rzeczywistością każdego gabinetu stomatologicznego, a także środowiskiem naukowym. Po raz pierwszy festiwalowi produktów stomatologicznych będzie towarzyszył Kongres Unii Stomatologii Polskiej. Program naukowy to efekt dialogu praktyków i naukowców, stworzony po to, aby pokazać jak świadomie leczyć i dokonywać właściwych decyzji biznesowych, również w zakresie zakupu sprzętu i materiałów. CEDE 2017 ma być świętem stomatologii nie tylko dla lekarzy dentystów, ale także techników, higienistek, asystentek czy studentów i uczniów."

Do zobaczenia w Poznaniu 

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.