NOWOŚĆ - jednodniowy moduł kompetencyjny skan / plan / projekt / druk / szablon / implant / korona w 1 dzień LIVE SURGERY

foto główne nowoŚĆ - jednodniowy moduł kompetencyjny skan / plan / projekt / druk / szablon / implant / korona w 1 dzień live surgery

SKAN / PLAN / PROJEKT / DRUK / SZABLON / IMPLANT / KORONA W 1 DZIEŃ

Już dziś zapraszamy 23 pażdziernika 2017 roku do niepotarzalnego kursu z implantoprotetyki cyfrowej DIGITAL WORKFLOW - od skanowania pacjenta, planowania pracy implantoprotetycznej, zaprojektowaniu i wydrukowaniu szablonu, koron natychmiastowych do zabiegu implantacji i natychmiastowego obciążenia wydrukowanymi koronami natychmiastowymi.  Liczba miejsc ograniczona. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy program w zakładce CURRICULUM.

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.